Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków - praktyczny przewodnik

O szkoleniu

Oferta szkolenia „ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2021, ma charakter autorski i została przygotowana jako szkolenie dedykowane pracownikom administracji zajmujących się w ramach swojej bieżącej pracy rozpatrywaniem na co dzień spraw związanych z szeroko pojętą problematyką skarg, wniosków oraz petycji.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w - zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
 • zaprezentowanie trybu rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków.
Kto powinien wziąć udział?
 • osób zajmujących się rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków
 • wszystkich chętnych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków

Program szkolenia

Rozpatrywanie skarg lub wniosków

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie skarg lub wniosków:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
 • Prawo składania skarg, wniosków w świetle obowiązujących przepisów.
 • Forma i treść skargi lub wniosku – prawidłowe kwalifikowanie pism wg treści.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Adresaci skarg lub wniosków.
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Problem skarg i wniosków „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków, z uwzględnieniem regulacji wynikających przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych skargi lub wniosku.
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego.
 • Skarga a ponaglenie.
 • Skargi i wnioski a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu skarg lub wniosków, przedłużanie terminów, skargi pieniacze, ponawianie skarg lub wniosków w tej samej sprawie).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg lub wniosków.
 • Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi lub wniosku.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie skarg lub wniosków.
 • Skarga na organ, a skarga na pracownika organu.
 • Skarga a interpelacja i zapytanie poselskie oraz krytyka prasowa.
 • Udział prasy i organizacji społecznych – skargi lub wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne).

Rozpatrywanie petycji:

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Prawo składania petycji w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rodzaje petycji:
 • petycja wniesiona w interesie publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Forma i treść petycji.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji.
 • Problem petycji „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Rozpatrywanie petycji w świetle .
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, przedłużanie terminu).
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 • Petycje a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia petycji.
 • Zastosowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu skargowym.
 • Skarga a odwołanie.
 • Wniosek a interpretacja indywidualna .
 • Wniosek a wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 • Wniosek, jako próba pozyskiwania pomocy prawnej.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 • Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji (odpowiednie stosowanie).
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie postępowania w przedmiocie petycji.
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
 • Zbiorcza informacja o petycjach.

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 27 wrzesień 2022
Online 24 listopad 2022
Online 10 czerwiec 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!