Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)

O szkoleniu

UWAGA!!! – Każdy z uczestników szkolenia będzie korzystał z komputera podczas ćwiczeń w dniu 20 lutego 2012 r. Wskazane jest aby uczestnicy zabrali ze sobą na szkolenie własne laptopy, gdyż będą mogli korzystać z ćwiczeń w dalszej pracy (dla osób, które nie mają własnych laptopów zapewniamy komputer w cenie 80 PLN netto).
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresownych Rozporządzeniami REACH i systemami GHS.

Program szkolenia

20 luty 2012r.
PROWADZĄCY: JACEK CIEŚLA – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
1. Pierwszy termin rejestracji - podsumowanie; omówienie głównych problemów oraz
najczęstszych błędów popełnianych przez rejestrujących,
2. Zmiany w najnowszej wersji systemu REACH-IT; nowe funkcje (w tym poinformowanie o
substancjach w wyrobach i inne). Zmiany na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Chemikaliów,
3. Współpraca w ramach SIEF: praktyczne aspekty współpracy z wiodącym rejestrującym,
4. Co nowego w IUCLID 5.3, 5.3.1,5.3.2, 5.4 i kolejnych wersjach,
5. Konsultacje, dyskusja.
Warsztaty – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 5.3.1
1. Przypomnienie najważniejszych funkcji programu,
2. Przygotowanie dokumentacji inquire w praktyce oraz omówienie najczęstszych błędów
popełnianych przez przedkładających,
3. Dokumentacja rejestracyjna uczestnika wspólnego przedłożenia – jak dokonać skutecznej
aktualizacji dokumentacji.
21 luty 2012r.
PROWADZĄCY: MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
1. Zmiany w Raportach Bezpieczeństwa Chemicznego – wprowadzone w Rozporządzeniu
Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającym załącznik I do
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
2. Karta charakterystyki – podstawowy dokument przekazywania informacji o substancji i
mieszaninie w łańcuchu dostaw – omówienie zmian w zakresie wymagań co do tego
dokumentu wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010,
3. Opracowywanie scenariuszy narażenia po wejściu w życie Rozporządzenia Komisji (UE)
NR 453/2010,
4. Postępowanie z substancjami z załącznika XIV, tzw. SVHC,
5. Obowiązki poszczególnych uczestników w łańcuchu dostaw w świetle rozporządzenia
REACH – czy jego kolejne nowelizację redystrybuują adresatów głównych obowiązków?
6. Rozporządzenie CLP - omówienie zakresu zmian wprowadzonych przez II ATP do rozporządzenia CLP,
7. Najnowsze zmiany (wprowadzone i planowane) w krajowym prawie dot. postępowania z chemikaliami – m. in. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
8. Konsultacje, dyskusja.

Czas trwania

od 10:00 do 16:00

Prelegenci

Jacek Cieśla
Główny specjalista w Departamencie ds. Oceny i Ryzyka Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu. Absolwent Politechniki Łódzkiej -
specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe.
Monika Wasiak-Gromek
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż.
biotechnolog.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów
Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za
pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

dogodna lokalizacja

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
dwa dni szkolenia 750 PLN netto + 23 % VAT
390
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiad
Zapisz się

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie droga elektroniczna lub faksem. formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej :
www.szkolenia.meritumnet.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!