Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozwiazywanie-problemow-w-relacjach-z-pracownikami-wg-twi-36048-id2073

Informacje o szkoleniu

 • Rozwiązywanie problemów w relacjach z pracownikami wg TWI


  ID szkolenia: 36048
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  LEI Polska
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Warsztaty trwają 8h.

  TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
  12.04.2019 Stanley, Wrocław
  13.09.2019 Opel, Gliwice
  28.11.2019 Diehl Controls, namysłów
 • Organizator szkolenia:

  Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rozwiązywanie problemów w relacjach z pracownikami wg TWI
Relacje przełożonego z podwładnymi mają wpływ na pracę zespołu i motywację do ciągłego doskonalenia. Metoda TWI (Training Within Industry) – „Relacje z pracownikami” podpowiada, jak zapobiegać konfliktom stosując podstawy dobrych relacji, i jak radzić sobie z nimi szybko i skutecznie, kiedy się pojawią. Rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich opiera się tu na 4 krokach: zebraniu faktów i opinii osób związanych z problemem, przemyśleniu działań, ocenie ich skutków oraz wdrożeniu i monitorowaniu rezultatów.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA
Kierownicy, mistrzowie, brygadziści oraz pozostałe osoby nadzorujące lub koordynujące pracę innych, szczególnie na poziomie operacyjnym.

Program szkolenia:

Cel szkolenia
Poznaj w praktyce, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:

• Wczesne rozpoznawanie sytuacji problemowych.
• Zapobieganie problemom z pracownikami.
• Świadome ustalanie celów w relacjach z pracownikami.
• Logiczne podejście do rozwiązywania problemów w relacjach międzyludzkich.
• Wybór najlepszych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.
• Wdrażanie i monitorowanie skuteczności przyjętych rozwiązań.
Program szkolenia
Relacje przełożonego z podwładnymi mają wpływ na pracę zespołu i motywację do ciągłego doskonalenia. Relacje z pracownikami wg metody TWI (Training Within Industry) uczą w praktyce, jak zapobiegać konfliktom, stosując podstawy dobrych relacji i jak radzić sobie z nimi szybko i skutecznie, kiedy się pojawią. Rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich opiera się tu na 4 krokach: zebraniu faktów i opinii osób związanych z problemem, przemyśleniu działań, ocenie ich skutków oraz wdrożeniu i monitorowaniu rezultatów.


Korzyści dla firmy

1. Poznanie metod zapobiegania problemom w relacjach pracowniczych.
2. Zdolność analizowania problemów w firmie.
3. Określenie procedur postępowania w sytuacjach problematycznych.
4. Umiejętne radzenie sobie z powstałymi problemami.
5. Uświadomienie roli przełożonego w kształtowaniu relacji z pracownikami.


Korzyści dla uczestnika

1. Zrozumienie roli relacji pracowniczych w skutecznej pracy przełożonego.
2. Umiejętność dostrzegania potencjalnych problemów międzyludzkich i zapobiegania im.
3. Umiejętność metodycznego podejścia do rozwiązywania problemów w relacjach pracowniczych.

Szkolenie odbywa się w ramach bloku Doskonalenie Kompetencji Mistrzów i Brygadzistów wg TWI - część II

Polecamy inne szkolenia w ramach tego bloku:

Dzień 1 Doskonalenie metod pracy wg TWI

Informacje o prelegentach:

-

Wydarzenia towarzyszące:

Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI - instrukcje i instruktaż
Doskonalenie metod pracy wg TWI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1300 zł netto

Cena zawiera:

dwie przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.lean.org.pl. Jeżeli chcesz otrzymać formularz drogą mailową zadzwoń pod numer 71 798 57 33.

rezerwując 1 szkolenie z bloku za 1 dzień zapłacisz 1200 zł
rezerwując 2 szkolenie z bloku za 1 dzień zapłacisz 1100 zł

Wydarzenie: Rozwiązywanie problemów w relacjach z pracownikami wg TWI