ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ - ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

O szkoleniu

Zdolność menedżera do umiejętnego przygotowywania i podejmowania decyzji jest jedną z podstawowych jego kompetencji. Niewątpliwie decyzje związane z rozstaniem się z pracownikiem należą do trudnych. Problemy stwarzają nie tylko często zmieniające się przepisy prawa pracy, ale także brak umiejętności przekazania pracownikowi tej niemiłej informacji. Różne też bywają reakcje pracowników, od krzyku przez płacz po ucieczkę. W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo, jak przeprowadzić z pracownikiem rozmowę, której celem jest rozwiązanie umowy o pracę, jak reagować na jego różne zachowania oraz jak zrobić to zgodnie z prawem. Ponadto omówione zostaną praktyczne problemy związane z formułowaniem pism zawierających oświadczenia woli o rozwiązaniu umów o pracę oraz z prawidłowym wypełnianiem świadectw pracy - z uwzględnieniem obszernego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie zwalniania pracowników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

• zgodnie z prawem przeprowadzić proces zwolnienia,
• prawidłowo określić przyczynę wypowiedzenia,
• dostosować zachowania komunikacyjne do potrzeb i możliwości poszczególnych pracowników,
• przeprowadzić rozmowę zwalniającą,
• przekazać informację zwrotną zgodnie z zasadami dobrej komunikacji.

Metody szkolenia:

• wykład,
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• odgrywanie ról,
• analiza postaw oraz zachowań jednostek/grup pracowniczych na podstawie studiów przypadku,
• moderowane dyskusje.
Kto powinien wziąć udział?
• Kierownicy
• Menedżerowie
• Pracownicy działów kadr
• Pracownicy działów HR

Program szkolenia

Dzień pierwszy – aspekty prawne

1. Porozumienie stron – „bezkonfliktowy” sposób na rozstanie z pracownikiem.
• Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron
• 4 zalety i 1 wada rozwiązania umowy w tym trybie
• Rekompensata utraty pracy

2. Wypowiedzenie umowy o pracę
• Dopuszczalność wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę
• Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
• Wymogi formalne prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę
• Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę
• Kategorie pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
• Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę – konsekwencje prawne

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – zwolnienie „dyscyplinarne”
• Prawidłowe formułowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę i pracownika
• Zachowanie wymogów formalnych

4. Rozwiązywanie terminowych umów o pracę – obliczanie terminów w prawie pracy

5. Zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
• Zwolnienia grupowe – procedura dokonywania zwolnień grupowych, pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, obowiązek wypłaty odprawy i ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych
• Zwolnienia indywidualne – zasady dokonywania zwolnień indywidualnych, kategorie pracowników chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę, obowiązek wypłaty odprawy

6. Wygaśnięcie umowy o pracę

7. Świadectwo pracy
• Treść świadectwa pracy
• Prostowanie świadectwa pracy
• Konsekwencje nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Dzień drugi – aspekty psychologiczne

8. Etyka przeprowadzania zwolnień
• Wybór osób do zwolnienia
• Outplacement
• Dobre imię firmy, czyli informacje o tym, jak firma zwalnia idą „w świat”

9. Sztuka komunikacji
• Autoanaliza własnego stylu komunikowania się
• 4 pary uszu von Thuna - płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, rzeczowa i relacji, apelowa, ujawniania siebie.
• Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Komunikacja jedno- i dwukierunkowa.
• Przekazywanie informacji zwrotnej.

10. Rozmowa ze zwalnianym pracownikiem
• Typy psychologiczne wg Junga
• Techniki radzenia sobie z trudnymi osobami
• Jak radzić sobie z gniewem, agresją i płaczem pracownika

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie
http://www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Katarzyna Konieczna

Trener i konsultant zarządzania, trener Praktyk NLP, prawnik ze specjalizacją z prawa pracy, menedżer z 13-letnim doświadczeniem w biznesie, b. redaktor naczelna „Personelu i Zarządzania”, licencjonowany konsultant „Insights Discovery”. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ponad ośmioletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych i prawa pracy.

Pracując na stanowiskach menedżerskich nabyła kompetencje z zakresu rekrutacji, zarządzania szkoleniami, budowy i wdrażania systemów ocen, systemów wynagradzania i motywowania, budowy i zarządzania zespołami pracowniczymi. Przez wiele lat była członkiem kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki, organizowała eventy, prowadziła debaty podczas konferencji. Jest także autorką wielu artykułów z zakresu prawa pracy i HR publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, INFOR PL, Wiedza i Praktyka.

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, umiejętności menedżerskich, zarządzania czasem, asertywności, zarządzania szkoleniami, zarządzania zmianą. W pracy trenerskiej stawia sobie za cel wspieranie uczestników szkoleń w docieraniu do własnych zasobów, umożliwiających nowe, skuteczne funkcjonowanie.

Prowadziła szkolenia z prawa pracy i zarządzania dla pracowników: Dalkia, Leroy Merlin, Citibank Handlowy, Peugeot Polska, LOT Grant Serwis, Unilever Polska, Henkel Polska, OBI Polska, PSA Finanse, TVP S.A., Siemens Sp. z o.o., Sodexo Polska Sp. z o.o., TP Internet, Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. zo.o., AGORA S.A., Ikea Polska oraz na studiach MBA HR w Wyższej Szkole Handlu i Prawa i. R. Łazarskiego oraz podyplomowych dla trenerów i coachów w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Ukończyła profesjonalną szkołę trenerów biznesu prowadzoną przez G.T. MENTOR (VI The European Qualifications Framework). Absolwentka prawa UMCS w Lublinie, podyplomowego studium zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, uczestniczka licznych szkoleń biznesowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 290
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!