Rozwiązywanie umów o pracę (e-learning)

O szkoleniu

koszt uczestnictwa jednej osoby – 98,40 zł brutto (80 zł + VAT) dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych cena zwolniona z podatku

UWAGA!!
Istnieje możliwość zamówienia drukowanych materiałów szkoleniowych
koszt: 20 zł + VAT (dla opłacających w 70% lub całości ze środków publicznych cena zwolniona z podatku)
Szkolenie składa się z ok. 80 slajdów i jest wzbogacone o komentarz video do każdego slajdu. W szkoleniu przedstawione są najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego w zakresie rozwiązywania umów o pracę, a najtrudniejsze kwestie związane z obliczaniem terminów poparte są licznymi przykładami. Część II i III szkolenia kończy się testem wiedzy (przy czym wynik testu wiedzy nie jest nikomu udostępniany bez wyraźnego życzenia klienta). Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia niezależnie od wyniku testu wiedzy.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla: Pracodawców, Kierowników i Pracowników działów Kadr i Płac, Kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, Dyrektorów Szkół, Księgowych, Prawników i innych osób zainteresowanych tematyką rozwiązywania umów o pracę.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:

Część I (informacje ogólne)

1. Różnica pomiędzy rozwiązaniem a wygaśnięciem umowy o pracę;
2. Tryby rozwiązania umowy o prace;
a. rozwiązanie umowy z upływem czasu, na jaki była zawarta;
b. rozwiązanie umowy z powodu wykonania pracy, dla wykonania której, była zawarta;
c. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
d. rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
e. rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;

Część druga (wypowiadanie umów o pracę)

3. Forma wypowiedzenia;
4. Okresy wypowiedzenia;
5. Warunki, jakie musi spełniać przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony;
6. Liczba przyczyn w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony;
7. Osiągnięcie wieku emerytalnego, jako przyczyna wypowiedzenia;
8. Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika;
9. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę;
10. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę;
11. Uprawnienia stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia;
12. Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
13. Test wiedzy;

Część trzecia (rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia)

14. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy;
a. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
b. popełnienie przestępstwa;
c. zawiniona utrata uprawnień;
d. wina jako przesłanka rozwiązania umowy na podstawie art. 52;
e. miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych;
f. ograniczenia w rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia;
15. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy;
16. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy;
17. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 55(1) Kodeksu pracy;
18. Termin na wniesienie odwołania do Sądu Pracy;
19. Konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
20. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów;
21. Fikcja doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
22. Tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę podawana w świadectwie pracy;
23. Test wiedzy.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=128&cntnt01returnid=20

Czas trwania

.

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hensen

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
brutto
98
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa jednej osoby – 98,40 zł brutto (80 zł + VAT) dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych cena zwolniona z podatku
Zapisz się

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faksem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;
* opłacenie przesłanej mailem faktury pro-forma.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!