Rygory prawne zwalniania pracowników – rozwiązywanie umów o pracę, pojedynczo i zbiorowo, w zgodzie z prawem i ochroną interesu pracodawcy

O szkoleniu

Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej wiedzy na temat różnych form rozwiązania i ustania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków umowy w toku zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z prawnymi wymaganiami skutecznego zakończeniu zatrudnienia.

Istotnym celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie wyboru trybu ustania stosunku pracy oraz uzasadniania wypowiedzeń, które mogą skutkować wypłatą pracownikowi odszkodowania, a nawet koniecznością ponownego przyjęcie go do pracy.

Zakres szkolenia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków rozwiązania zatrudnienia, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu zwalniania pracowników, tworzenia dokumentacji w tym zakresie, uzasadniania decyzji pracodawcy

• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe dokumentowanie spraw pracowniczych

• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na wzory postępowań przy zwalnianiu pracowników

• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań

Kto powinien wziąć udział?

Zajęcia skierowane są szczególnie do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych.

Program szkolenia

 1. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę
  • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
  • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy
 2. na mocy porozumienia stron
 3. za wypowiedzeniem jednej ze stron
 4. bez wypowiedzenia
 5. wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy / płacy
  • z przyczyn niedotyczących pracownika
  • czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
 6. ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
 7. wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
 8. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy
 9. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy / bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia – przyczyny i uzasadnienie powodu
  • pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, przykłady naruszeń (m.in. spożywanie alkoholu, nietrzeźwość, stan po spożyciu alkoholu, utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego, umyślność pracownika)
  • postępowanie wyjaśniające a miesięczny termin do rozwiązania umowy z winy pracownika
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 10. Przypadki, w których to pracownik sam może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia powołując się na winę przełożonego, zasady reagowania pracodawcy na takie zdarzenie
 11. Rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem pracodawcy – przyczyny i uzasadnienie powodu
  • negatywna ocena pracy
  • utrata zaufania
  • absencja chorobowa
  • niezdolność pracownika do pracy
  • nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
  • działalność konkurencyjna
  • przyczyny niezawinione
  • kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych
  • uwzględnianie interesów pracodawcy
 12. Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy oraz udział osób trzecich podczas wręczania pracownikowi porozumienia / wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę
  • jak argumentować decyzje pracodawcy
  • jak reagować na emocje zwalnianego pracownika
 13. Wymogi prawne rozwiązania umowy o pracę
  • konsultacjazwiązkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
  • jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania umowy
  • zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi
  • rygor okresów wypowiedzenia
  • kwestia należnego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia
  • możliwość powierzenia innej pracy
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
  • świadectwo pracy na nowych zasadach
  • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • dochodzenie roszczeńw związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem – czego pracodawca może spodziewać się w pozwie od pracownika
 14. Trudne przypadki i skutki błędów w procesie zwalniania pracowników – sądowa ocena prawidłowości działań pracodawcy w orzecznictwie sądów pracy

Czas trwania

10:00 - 17:00 - 1 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 226

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***

80-341 Gdańsk

Kapliczna 30

woj. pomorskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 960 zł.
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, Polska
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!