Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ryzyka-w-transporcie-i-spedycji-oraz-sposoby-ich-ograniczaniasytuacja-prawna-wynikajaca-z-pandemii-sila-wyzsza-niemozliwosc-swiadczenia-rozstrzyganie-sporow-zabezpieczenia-74718-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania. Sytuacja prawna wynikająca z pandemii. Siła wyższa. Niemożliwość świadczenia. Rozstrzyganie sporów, zabezpieczenia!


  ID szkolenia: 74718
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
  pl. Konstytucji 3 maja 3
  50-048 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

- nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym,

- zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,

- zdobycie wiedzy na temat możliwości interpretacji kroków podjętych przez rządy w ramach pandemii, które wpłynęły na realizację umów przewozu towarów,

- poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie,

- zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,

- nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym,

- przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Szkolenie skierowane jest do:

osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży, pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym, pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Program szkolenia:

 1. IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
  • Ryzyka zleceniodawcy transportu.
  • Ryzyka przewoźnika.
  • Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.
  • Ryzyka wynikające z anulowania umów przewozu przez zleceniodawcę.
  • Ryzyka wynikające z braku możliwości wykonania umów przez przewoźnika czy spedytora.
  • Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.
  • Ryzyka wynikające z realizacji umowy przewozu.
  • Ryzyka wynikające z realizacji umowy spedycji.
  • Ryzyka prawne.
  • Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.
 2. RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO – ZWYCZAJOWYCH.
  • Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
  • Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
  • Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
  • Rozporządzenia Ministra zdrowia wprowadzające obostrzenia w sytuacji pandemii a realizacja umów przewozu.
  • Kwestia niemożliwości świadczenia w prawie polskim w odniesieniu do transportu.
  • Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
  • Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).
  • Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.
 3. RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE.
  • Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
  • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
  • Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
  • Wykorzystanie zapisów umów, w tym ramowych, w sytuacji pandemii.
  • Interpretacja siły wyższej w procesie transportu, w tym międzynarodowego.
  • Wykładnia siły wyższej Międzynarodowej Izby Handlowej – konkretne zjawiska i warunki, które muszą zostać spełnione w celu zwolnienia od odpowiedzialności umownej.
  • Warunki, które muszą być spełnione, żeby można było powołać się na nadzwyczajną zmianę stosunków przy problemach z wykonaniem przewozu lub wynikających z anulowania zleceń.
  • Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
  • Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
  • Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
  • Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
  • Postanowienia, które mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
  • Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.
  • Zabezpieczenia w umowach przyszłych, związane z możliwością powrotu stanu pandemii i innych zjawisk niezależnych od stron, a uniemożliwiających wykonanie przewozu lub jego zlecenie.
 4. RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.
  • Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
  • Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
  • Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.
  • Ryzyka zepsucia lub pogorszenia stanu towarów w wyniku problemów związanych z przekroczeniem granicy.
  • Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).
  • Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
  • Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.
  • Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania. Sytuacja prawna wynikająca z pandemii. Siła wyższa. Niemożliwość świadczenia. Rozstrzyganie sporów, zabezpieczenia!