Ryzyko dla sukcesów wykonawcy w ZP - jak nie wpaść w pułapki, wyprzedzić konkurencję i składać zwycięskie oferty

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się jakich uniknąć pułapek i wyprzedzić konkurencje.

Ekspert szczegółowo i w sposób praktyczny poruszy następujące tematy:
- co robić, by zwiększyć swoje szanse w postepowaniu jeszcze na etapie, który poprzedza wszczęcie procedury,
- warunki udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjum i udostępniania zasobów,
- elektronizacja zamówień publicznych – praktyka na konkretnych przykładach,
- pełnomocnictwo do złożenia oferty – treść, forma, zasady uzupełniania wg orzecznictwa KIO,
- co w praktyce oznacza nowa zasada współdziałania stron umowy i jak wpływa na pozycje prawną wykonawców?
- klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Uwaga! Szkolenie dedykowane wszystkim wykonawcom, którzy chcą składać zwycięskie oferty!

Program szkolenia

Wpływ wykonawcy na… kształt dokumentów zamówienia – bądź aktywny jeszcze przed złożeniem oferty

 1. Wstępne konsultacje rynkowe – czym są i dlaczego warto brać w nich udział?
 2. Jak przebiegają wstępne konsultacje rynkowe?
 3. Co robić, by zwiększyć swoje szanse w postepowaniu jeszcze na etapie, który poprzedza wszczęcie procedury?
 4. Kontakty z zamawiającym na etapie przygotowawczym a pozycja wykonawcy na etapie składania oferty – kontrowersje związane z art. 85 Pzp.
 5. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ i OPiW – zasady, terminy, wydłużenie czasu na składanie ofert, kwestionowanie działań wyjaśniających zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjum i udostępniania zasobów

 1. Czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i czy warto ją badać?
 2. Jak łączyć potencjał konsorcjum i jaki ma to wpływ na pozycję prawną konsorcjum wg nowego PZP?
 3. Oświadczenie o podziale prac między konsorcjantów – jak szczegółowe powinno być? Czy można je uzupełniać i poprawiać?
 4. Co realnie może robić na gruncie umowy z zamawiającym niedoświadczony konsorcjant? Jak konsorcjanci muszą dzielić się pracami wg nowy przepisów? Analiza różnych scenariuszy.
 5. Czy oświadczenie o podziale prac jest dla konsorcjantów wiążące? Kontrowersje.
 6. Ocena doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach umowy konsorcjum.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości i niekonsekwencja ustawodawcy.
 8. Orzecznictwo TSUE na temat „pożyczania zasobów” przekute w prawo – czy na pewno poprawnie?
 9. Udostępnianie zdolności zawodowej – jeśli nie podwykonawstwo, to co? Orzecznictwo KIO.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka na konkretnych przykładach

 1. Zakres elektronizacji zamówień wg nowego PZP.
 2. Jak podpisywać ofertę w zależności od wartości zamówienia?
 3. Czy zawsze negatywna walidacja podpisu elektronicznego skutkuje odrzuceniem oferty? Przykłady z orzecznictwa.
 4. Formy i formaty dokumentów elektronicznych – przegląd zasad komunikacji elektronicznej wg aktów wykonawczych do PZP.
 5. Awaria platformy zakupowej w toku procedury – kiedy skutkuje unieważnieniem postępowania?
 6. Awaria platformy zakupowej w czasie otwarcia ofert – co powinien zrobić wykonawca, jeżeli wskutek problemów technicznych nie może złożyć oferty? Orzecznictwo KIO.

Oferta – wybrane zagadnienia związane z najważniejszym dokumentem wykonawcy

 1. Wizja lokalna przed złożeniem oferty – czy można jej wymagać? Jakie ma to skutki na etapie składania ofert i realizacji zamówienia?
 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – treść, forma, zasady uzupełniania wg orzecznictwa KIO.
 3. Zasady tworzenia i zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Jakimi dowodami uzasadnić skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa? Surowsze dla wykonawców orzecznictwo KIO.
 4. Niejasności związane z udostępnianiem ofert wykonawców. Nowe rozumienie zasady jawności.

Przedmiotowe środki dowodowe w praktyce

 1. Czym są przedmiotowe środki dowodowe?
 2. 3 scenariusze proceduralne dotyczące dokumentów przedmiotowych.
 3. Czy przedmiotowy środek dowodowy może stać się środkiem podmiotowym? W jakich okolicznościach?
 4. Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.
 5. Przedmiotowy środek dowodowy czy element oferty? Kryteria różnicujące.
 6. Case study.

Najnowsze kontrowersje w orzecznictwie KIO związane z gwarancją wadialną – jaka linia orzecznicza ukształtuje się w 2022 r.?

Omówienie najnowszych wyroków KIO dotyczących zapisów gwarancji wadialnych w kontekście terminu związania ofertą.

Niuanse proceduralne o których pamiętać musi każdy wykonawca.

 1. Kontrowersje i praktyczne ujęcie wybranych podstaw wykluczenia wykonawcy na konkretnych przykładach.
 2. Praktyczne aspekty self-cleaningu – jak wykonawca powinien się skutecznie „samooczyścić”? Na czym polega skuteczna argumentacja w tym zakresie i jakie dowody przedstawić?
 3. Procedura odwrócona – odformalizowanie procedury i pytania o przebieg.

Rewolucja w umowach o zamówienia publiczne – jak dbać o pozycję kontraktową wykonawcy jeszcze przed podpisaniem umowy

 1. Co w praktyce oznacza nowa zasada współdziałania stron umowy i jak wpływa na pozycje prawną wykonawców?
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne

 1. Podstawy prawne zmiany wynagrodzenia wykonawcy w Pzp i Kodeksie cywilnym – przegląd i charakterystyka.
 2. Waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o art. 439 Pzp – zasady, kontrowersja i konkretne przykłady złych i dobrych praktyk. Jak zmotywować zamawiającego do sporządzenia klauzuli waloryzacyjej, by spełniała swoją rolę i była zgodna z prawem? Case study.

Klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne

 1. Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowach z wykonawcami?
 2. Przykłady klauzul abuzywnych na gruncie orzecznictwa KIO i konkretnych zapisów umownych
 3. Praca i dyskusja na konkretnych przykładach z rynku zamówień publicznych
 4. Kary umowne – za co wolno karać? Jak ukształtować limit kar?
 5. Kontraktowa ochrona podwykonawców – nowe przepisy w porównaniu z Pzp2004.

Podsumowanie, pytania uczestników, dyskusje

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

DAMIAN MICHALAK

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

Gdzie i kiedy

Online 28-29 marzec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!