Szkolenie

Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutowe

O szkoleniu

Cel zajęć:
zapoznanie z aspektami ryzyka płynności, stopy procentowej oraz ryzyka walutowego, przedstawienie
podstawowych metod monitorowania przedmiotowych ryzyk (istota metod, zalety i wady, ewentualne
problemy wdrożeniowe, studia przypadków), rola nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka w bankach
i w innych instytucjach finansowych (w SKOK-ach).
Prezentowana wiedza jest nie tylko dostosowana do potrzeb banków (komercyjnych i spółdzielczych), ale i
SKOK-ów, ponieważ przeprowadzona w 2012 r. zmiana w zakresie nadzoru nad ich działalnością,
spowodowała konieczność wprowadzenia metod zarządzania ryzykiem płynności, stopy procentowej,
operacyjnym oraz kredytowym.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy banków i SKOK

Program szkolenia

I. Ryzyko płynności
1. Istota płynności i ryzyka płynności
2. Metody monitorowania ryzyka płynności:
- luka płynności i urealniona luka płynności (studia przypadków)
- analiza aktywów płynnych i stabilności bazy depozytowej (osad, koncentracja)
- analiza wskaźnikowa
- plany awaryjne i testy warunków skrajnych
3. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności
4. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (Uchwała KNF, Rekomendacja P, Bazylea III)

II. Ryzyko stopy procentowej
1. Istota ryzyka stopy procentowej
2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):
- luka stopy procentowej
- duration, zmodyfikowane duration, BPV
- badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych
4. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G)

III. Ryzyko walutowe
1. Istota ryzyka walutowego
2. Metody monitorowania ryzyka kursu walutowego (studia przypadków):
- analiza otwartych pozycji walutowych
- model wartości zagrożonej, VaR (przykłady)
- stress-testing, back-testing.
3. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka walutowego (Rekomendacja I).

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 06.10.2016 r., w godz. 10.00-16.45
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

10.00-16.45

Prelegenci

Cytat
Dr Agnieszka K. Nowak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik banku w Departamencie Ryzyka Finansowego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 października 2016
Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 grudnia 2014
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 kwietnia 2013
Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 marca 2012
Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
c
590 PLN
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!