Szkolenie: Samowola budowlana. Podstawowe pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/samowola-budowlana-podstawowe-pojecia-przepisy-oraz-sposoby-doprowadzenia-do-stanu-zgodnego-z-przepisami-26380-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST:

*Usystematyzowanie wiedzy i omówienie najważniejszych uwarunkowań prawnych dotyczących samowoli budowlanej oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk w sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej.
*Przedstawienie m.in. jak postępować zgodnie z aktami prawnymi przy prowadzeniu spraw dotyczących samowoli budowlanej oraz jakie są prawne możliwości legalizacyjne dotyczące samowoli oraz możliwości ich wdrażania.

Szkolenie skierowane jest do:

uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

*a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
*b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
*c/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
*d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Program szkolenia:

1. Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną? Rodzaje samowoli budowlanej.

2. Zmiany prawa budowlanego dotyczące samowoli budowlanej.

3. Konsekwencje prawne samowoli budowlane.

4. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej po 1 stycznia 1995 roku.

5. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej przed 1 stycznia 1995 roku.

6. Opłata legalizacyjna - warunki prawne dotyczące możliwości umorzenia lub rozłożenia na raty.

7. Użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego samowolnie.

8. Samowola budowlana w orzecznictwie Sądów Administracyjnych

Informacje o prelegentach:

Mgr inż. - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 prowadził działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie od 16.08.2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 22 lipca 2009 r. pełni funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 285 PLN netto + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Samowola budowlana. Podstawowe pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami