Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/scm-supply-chain-management-zarzadzanie-lancuchem-dostaw-online-71316-id146

Informacje o szkoleniu

 • SCM. Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ONLINE


  ID szkolenia: 71316
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  · platforma Zoom - zaproszenia wysłane będą na dzień przed szkoleniem

  · potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu i w miarę możliwości dostęp do drugiego monitora (nie jest to warunek konieczny)
  Godziny zajęć (czas trwania):
  · jedna sesja dziennie live z trenerem: 09.00 – 10.30 dla osób które z przyczyn niezależnych nie będą mogły wziąć udziału w sesji porannej, nagrany materiał z sesji będzie dostępny do czasu rozpoczęcia kolejnej sesji live - link z nagraniem sesji przesłany zostanie przez Trenera na życzenie.

  · praca własna uczestnika – przewidywany czas ok. 1 h; przed każdą kolejną sesją należy obejrzeć wskazane filmy oraz wykonać pracę domową, na podstawie materiałów wysłanych mailem przez Trenera i dostępnych minimum jeden dzień przed sesją

  · po każdej sesji Trener będzie dostępny dla uczestników- odpowie na pytania i wątpliwości.
 • Organizator szkolenia:

  MPM Productivity Management Sp. z o.o.
  os. Na Murawie 13/2a
  61-655 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

SCM jest szkoleniem otwierającym cykl Focused Supply Chain, poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw i sterowaniu produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem wielu projektów opracowanych i zrealizowanych w oparciu o najlepsze światowe standardy m.in.: organizacji APICS (twórcy MRP, MPRII), organizacji Oliver’a Wight’a, która wymyśliła i wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP. Doświadczenia uczestników tych projektów - doświadczonych menedżerów i specjalistów produkcji, planowania, zaopatrzenia - ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy i opracowanie poniższej oferty.
Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym, którego pierwszym etapem jest szkolenie SCM. Szkolenie to umożliwia jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.
Zręby tej szerokiej wiedzy, są nie tylko nieodzowne w zrozumieniu istoty zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi w sposób systemowy, ale również pomagają w procesie jej pogłębiania na kolejnych etapach cyklu. SCM pokazuje, w jaki sposób zaplanować strategię firmy na najwyższym poziomie jej hierarchii organizacyjnej, a następnie konsekwentnie ją realizować w codziennej pracy, we wszystkich jej działach tak, aby cele biznes planu były realizowane na wszystkich poziomach hierarchii. Ponadto SCM sugeruje jak to zrobić w sposób zapewniający powtarzalne osiąganie najwyższych wskaźników produktywności realizowanych procesów oraz redukowanie wszelkich przejawów marnotrawstwa do możliwie najniższego poziomu.
Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami (materiałów, informacji, pieniędzy, itd.) w łańcuchu dostaw, zawarte w szkoleniu SCM, ma na celu skierowanie uwagi słuchaczy nie tyle na indywidualne rozwiązania wybranych problemów, co na wagę rozwiązania systemowego ogólnego problemu – efektywnego wykorzystania ograniczonych, ze swojej natury, zasobów przedsiębiorstwa, w celu optymalnej realizacji założonych celów. SCM uczy zatem nie tyle, jak gasić wybuchające wciąż na nowo pożary w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się, pomimo istnienia w firmie wewnętrznego konfliktu interesów pomiędzy głównymi interesariuszami.
Opracowanie i wdrożenie tego systemu nigdy nie jest łatwe i szybkie. Chociaż uczymy wspólnych dla wszystkich uczestników biznesu podstaw i zasad podejmowania decyzji w obszarze zarządzania zasobami, indywidualne rozwiązania dla poszczególnych przedsiębiorstw każdorazowo wymagają napisania scenariusza projektu na nowo. Bez wiedzy proponowanej w ramach cyklu, a w szczególności, bez zrozumienia istoty planowania i sterowania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi zasobami firmy (MRPII - Manufacturing Resources Planning), efektywna koordynacja takiego projektu wydaje się być niemożliwa. Mówiąc o wdrożeniu zintegrowanego systemu MRPII nie mamy, bynajmniej, na myśli zakupu i implementacji oprogramowania wspomagającego proces, a raczej przemyślenie całościowego sposobu zarządzania firmą. Nasza praktyka wielokrotnie pokazała, że opanowanie wiedzy podstawowej cyklu przez organizację staje się jednocześnie początkiem znacznie szerzej zakrojonych działań w firmie, mających na celu zbudowanie rozwiązania systemowego, zapewniającego nie tylko osiąganie założonych celów bieżących, ale przede wszystkim umożliwiającego rozwój firmy i utrzymanie zdobytego sukcesu w przyszłości. Stąd szkolenie SCM, aczkolwiek skierowane do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd., w sposób szczególny jest adresowane do najwyższego kierownictwa firmy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Program szkolenia:

SESJE:

· Wstęp do problematyki SCM

· Rola strategii w budowaniu łańcucha wartości

· Konflikt w Organizacji

· Prognozowanie

· Planowanie Sprzedaży i Operacji S&OP

· Mechanika MPS i MRP

· Dynamika MPS i MRP

· Kontrola i wykonanie operacji PAC

· Zarządzanie zdolnościami oraz układy na produkcji

· Ciągłe doskonalenie

Na szkoleniu dajemy Ci narzędzia, a po szkoleniu pomoc w ich wdrożeniu.

Poznaj standard, uzbrój się w wiedzę, a my pomożemy Ci wprowadzić ją w życie.· Jak znaleźć złoty środek pomiędzy wielkością zapasów a wydajnością?

· Jak utrzymać tę równowagę, gdy codziennie pojawiają się zmiany?

· Jak budować jeden wspólny plan dla sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia?

· Jak właściwie podzielić kompetencje w planowaniu?

· Jak skuteczniej wykorzystać narzędzia informatyczne w planowaniu?W MPM uważamy, że to co się sprawdza w czasach spokoju będzie też pomocne w czasach kryzysu. Oczywiście, nie mamy czasu na to, by „wdrażać to wszystko książkowo”, ale nie oznacza to, że nie możemy wykorzystać znanych narzędzi i podejmować decyzji na ich podstawie. Czasem trzeba je podejmować, nawet bez pełnej wiedzy, pod presją czasu. A szlifowanie i dopracowywanie poszczególnych procesów możemy zostawić, gdy z tego wszystkiego wyjdziemy cali i zdrowi.

Informacje o prelegentach:

Informacje do uzyskania w biurze

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2900 netto / first minute
 • 3300 netto

Cena zawiera:

szkolenie ONLINE, materiały szkoleniowe w języku polskim, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

First Minute - zgłoszenie musi zostać dosłane najpóźniej na 6 tygodni przed szkoleniem.
Dosłanie formularza zgłoszeniowego - do uzyskania w biurze.

Wydarzenie: SCM. Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ONLINE