Szkolenie

SCM. Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ONLINE

O szkoleniu

SCM jest szkoleniem otwierającym cykl Focused Supply Chain, poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw i sterowaniu produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem wielu projektów opracowanych i zrealizowanych w oparciu o najlepsze światowe standardy m.in.: organizacji APICS (twórcy MRP, MPRII), organizacji Oliver’a Wight’a, która wymyśliła i wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP. Doświadczenia uczestników tych projektów - doświadczonych menedżerów i specjalistów produkcji, planowania, zaopatrzenia - ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy i opracowanie poniższej oferty.
Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym, którego pierwszym etapem jest szkolenie SCM. Szkolenie to umożliwia jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.
Zręby tej szerokiej wiedzy, są nie tylko nieodzowne w zrozumieniu istoty zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi w sposób systemowy, ale również pomagają w procesie jej pogłębiania na kolejnych etapach cyklu. SCM pokazuje, w jaki sposób zaplanować strategię firmy na najwyższym poziomie jej hierarchii organizacyjnej, a następnie konsekwentnie ją realizować w codziennej pracy, we wszystkich jej działach tak, aby cele biznes planu były realizowane na wszystkich poziomach hierarchii. Ponadto SCM sugeruje jak to zrobić w sposób zapewniający powtarzalne osiąganie najwyższych wskaźników produktywności realizowanych procesów oraz redukowanie wszelkich przejawów marnotrawstwa do możliwie najniższego poziomu.
Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami (materiałów, informacji, pieniędzy, itd.) w łańcuchu dostaw, zawarte w szkoleniu SCM, ma na celu skierowanie uwagi słuchaczy nie tyle na indywidualne rozwiązania wybranych problemów, co na wagę rozwiązania systemowego ogólnego problemu – efektywnego wykorzystania ograniczonych, ze swojej natury, zasobów przedsiębiorstwa, w celu optymalnej realizacji założonych celów. SCM uczy zatem nie tyle, jak gasić wybuchające wciąż na nowo pożary w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się, pomimo istnienia w firmie wewnętrznego konfliktu interesów pomiędzy głównymi interesariuszami.
Opracowanie i wdrożenie tego systemu nigdy nie jest łatwe i szybkie. Chociaż uczymy wspólnych dla wszystkich uczestników biznesu podstaw i zasad podejmowania decyzji w obszarze zarządzania zasobami, indywidualne rozwiązania dla poszczególnych przedsiębiorstw każdorazowo wymagają napisania scenariusza projektu na nowo. Bez wiedzy proponowanej w ramach cyklu, a w szczególności, bez zrozumienia istoty planowania i sterowania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi zasobami firmy (MRPII - Manufacturing Resources Planning), efektywna koordynacja takiego projektu wydaje się być niemożliwa. Mówiąc o wdrożeniu zintegrowanego systemu MRPII nie mamy, bynajmniej, na myśli zakupu i implementacji oprogramowania wspomagającego proces, a raczej przemyślenie całościowego sposobu zarządzania firmą. Nasza praktyka wielokrotnie pokazała, że opanowanie wiedzy podstawowej cyklu przez organizację staje się jednocześnie początkiem znacznie szerzej zakrojonych działań w firmie, mających na celu zbudowanie rozwiązania systemowego, zapewniającego nie tylko osiąganie założonych celów bieżących, ale przede wszystkim umożliwiającego rozwój firmy i utrzymanie zdobytego sukcesu w przyszłości. Stąd szkolenie SCM, aczkolwiek skierowane do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd., w sposób szczególny jest adresowane do najwyższego kierownictwa firmy.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Program szkolenia

SESJE:

· Wstęp do problematyki SCM

· Rola strategii w budowaniu łańcucha wartości

· Konflikt w Organizacji

· Prognozowanie

· Planowanie Sprzedaży i Operacji S&OP

· Mechanika MPS i MRP

· Dynamika MPS i MRP

· Kontrola i wykonanie operacji PAC

· Zarządzanie zdolnościami oraz układy na produkcji

· Ciągłe doskonalenie

Na szkoleniu dajemy Ci narzędzia, a po szkoleniu pomoc w ich wdrożeniu.

Poznaj standard, uzbrój się w wiedzę, a my pomożemy Ci wprowadzić ją w życie.· Jak znaleźć złoty środek pomiędzy wielkością zapasów a wydajnością?

· Jak utrzymać tę równowagę, gdy codziennie pojawiają się zmiany?

· Jak budować jeden wspólny plan dla sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia?

· Jak właściwie podzielić kompetencje w planowaniu?

· Jak skuteczniej wykorzystać narzędzia informatyczne w planowaniu?W MPM uważamy, że to co się sprawdza w czasach spokoju będzie też pomocne w czasach kryzysu. Oczywiście, nie mamy czasu na to, by „wdrażać to wszystko książkowo”, ale nie oznacza to, że nie możemy wykorzystać znanych narzędzi i podejmować decyzji na ich podstawie. Czasem trzeba je podejmować, nawet bez pełnej wiedzy, pod presją czasu. A szlifowanie i dopracowywanie poszczególnych procesów możemy zostawić, gdy z tego wszystkiego wyjdziemy cali i zdrowi.

Czas trwania

· jedna sesja dziennie live z trenerem: 09.00 – 10.30 dla osób które z przyczyn niezależnych nie będą mogły wziąć udziału w sesji porannej, nagrany materiał z sesji będzie dostępny do czasu rozpoczęcia kolejnej sesji live - link z nagraniem sesji przesłany zostanie przez Trenera na życzenie.

· praca własna uczestnika – przewidywany czas ok. 1 h; przed każdą kolejną sesją należy obejrzeć wskazane filmy oraz wykonać pracę domową, na podstawie materiałów wysłanych mailem przez Trenera i dostępnych minimum jeden dzień przed sesją

· po każdej sesji Trener będzie dostępny dla uczestników- odpowie na pytania i wątpliwości.

Prelegenci

Cytat
Informacje do uzyskania w biurze

Gdzie i kiedy

Online 1-10 czerwiec 2020

Gdzie i kiedy

Poznań 4-6 grudzień 2019
Poznań

Poznań

do ustalenia

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 20-22 listopad 2019
Poznań

Poznań

do ustalenia

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16-18 październik 2019
Poznań

Poznań

do ustalenia

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto / first minute
2900 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie ONLINE, materiały szkoleniowe w języku polskim, certyfikat
Zapisz się
Cena 2
netto
3300 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie ONLINE, materiały szkoleniowe w języku polskim, certyfikat
Zapisz się

Organizator

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
60-614 Poznań
ul. Śląska 2a
woj. wielkopolskie
MPM Productivity Management Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie i szkoleniach z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania produkcją i logistyką w procesie tworzenia wartości dodanej. Firma istnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

First Minute - zgłoszenie musi zostać dosłane najpóźniej na 6 tygodni przed szkoleniem.
Dosłanie formularza zgłoszeniowego - do uzyskania w biurze.

· platforma Zoom - zaproszenia wysłane będą na dzień przed szkoleniem

· potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu i w miarę możliwości dostęp do drugiego monitora (nie jest to warunek konieczny)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
60-614 Poznań ul. Śląska 2a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!