SIWZ – warsztat z praktykiem Trudne przypadki

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 NETTO
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 22 października 2015
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na jedyne tego rodzaju szkolenie na rynku. Poprowadzi je praktyk zamówień publicznych z 20-letnim doświadczeniem. Dyrektor działu zamówień publicznych podzieli się z uczestnikami doświadczenie zdobytym podczas przeprowadzania już ponad 3,5 tysiąca postępowań i zwróci uwagę na szczególnie newralgiczne obszary ustawy Prawo zamówień publicznych od strony praktycznej.

Program szkolenia

Program


Zanim sporządzisz SIWZ – czynności niezbędne do przygotowania prawidłowej specyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia widziany okiem „zamówieniowca”
Należyta staranność w szacowaniu wartości zamówienia
Ocena prawidłowości i proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert i ich związek z przedmiotem zamówienia

SIWZ – omówienie wybranych elementów specyfikacji

Dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu - dokumenty/oświadczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Opis sposobu przygotowania ofertOpis sposobu obliczenia ceny
Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Co jeszcze powinna zawierać SIWZ gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej – najistotniejsze zagadnienia

Oferty częściowe i wariantowe
Informacja o zamówieniach uzupełniających
Aukcja elektroniczna
Informacje dot. Wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Wymagania dotyczące zamówień na roboty budowlane

Udostępnianie i przekazywanie SIWZ – forma udostępnienia, terminy ustawowe
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – w jakich terminach i zakresie możliwe jest wprowadzanie zmian do SIWZ, skutki wprowadzania zmian
Wybrane orzecznictwo KIO w zakresie nieprawidłowości w sporządzaniu SIWZ
Podsumowanie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Elżbieta Zdanowicz

• 20 lat doświadczenia
• 3,5 tys. zrealizowanych postępowań
• 10 zrealizowanych licytacji elektronicznych

• Praktyk zamówień publicznych od początku istnienia systemu zamówień publicznych
w Polsce
• Z sukcesem przeprowadziła setki postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym licytacje elektroniczne
• Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa
• Trener zamówień publicznych od 2001 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 listopad 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" ,Materiały szkoleniowe, Lunch i poczęstunki w przerwach, Dostęp do EDUstrefy, Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!