Szkolenie: Six Sigma - poziom Green Belt dwa zjazdy po 3 dni

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/six-sigma-poziom-green-belt-dwa-zjazdy-po-3-dni-23224-id127

Informacje o szkoleniu

 • Six Sigma - poziom Green Belt dwa zjazdy po 3 dni


  ID szkolenia: 23224
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6 dni x 7 godzin (Dwa, trzydniowe zjazdy)

  TERMINY:
  I zjazd
  03-05.07.2017
  09-11.08.2017
  27-29.09.2017
  09-11.10.2017

  II zjazd
  21-23.06.2017
  16-18.08.2017
  20-22.09.2017
  29.11-01.12.2017
  13-15.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma. Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach. W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.
Szacunkowy udział części praktycznej w szkoleniu: 60%

Szkolenie skierowane jest do:

•Uczestnicy programu Six Sigma/ innych projektów doskonalenia
•Osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie
•Przyszli kandydaci na Black Belts
•Pełnomocnicy Jakości
•Inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość
•Pracownicy działów jakości, engineeringu, produkcji

Program szkolenia:

DZIEŃ 1
- Czym jest Six Sigma ?

- Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma

- Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień

- Koncepcja „ukrytej fabryki”

- Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma

- Koszty złej jakości

- Role i zadania w systemie Six Sigma

- Warunki certyfikacji Green Belta
- Istota i przyczyny zmienności

- Przyczyny systemowe i specjalne zmienności

- Rodzaje danych

- Parametry statystyki opisowej

- Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne

- Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego

- Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego

DZIEŃ 2
Metodyka DMAIC

- Identyfikacja problemów firmy

- Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia

FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)
- przygotowanie Project Charter (karty projektu)

- sformułowanie problemu i celu projektu

- zakres projektu

- kamienie milowe

- diagram SIPOC

- definiowanie parametrów CTQ

DZIEŃ 3

FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)
- Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y

- Plan zbierania danych

- MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R)

- Badanie stabilności procesu

- Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu

- Interpretacja wyników

Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.
DZIEŃ 4

Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników

FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)
- Przegląd danych

- Analiza stabilności procesu (karty kontrolne)

- Ocena zdolności procesu

- Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn

- Mapa procesu

- Wykres przyczynowo skutkowy

- Analiza Pareto

- Metoda 5 WHY

- Metoda 5Why

- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)

- Definiowanie i testowanie hipotez

- Test T, test F, ANOVA, General Linear Model

- Proporcje, Test Chi kwadrat

- Korelacje, Regresja

DZIEŃ 5

FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)
- Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X

- Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X - Wybór najlepszych rozwiązań - Optymalizacja parametrów operacyjnych X - Wstęp do planowania eksperymentów DOE
- Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE

- Wybór parametrów

- Planowanie i realizacja eksperymentu

- Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji

- Optymalizacja parametrów

- Wykonanie rzeczywistego eksperymentu

- Eksperymenty ułamkowe

- Eksperymenty nieliniowe
- Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych (FMEA)

- Wybór i opracowanie Mistake Proofing (Poka-Yoke)

DZIEŃ 6

FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)
- Określenie planu sterowania procesem (Control Plan)

- Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych

- tworzenie kart kontrolnych X-R

- zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych

- typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych

- inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u)

- Opracowanie planów reakcji (OCAP)

- Podsumowanie i zamknięcie projektu

Realizacja projektu pilotażowego

Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4400 - PLN netto/całe szkolenie

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Six Sigma - poziom Green Belt dwa zjazdy po 3 dni