SIX SIGMA - poziom Green Belt zjazd I

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma. Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach. W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab. ​​
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązaniai kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej. Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów. Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji. Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem. Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące. Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz ExcelLepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości, finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,
 • uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,
 • osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,
 • przyszli kandydaci na Black Belts.

Program szkolenia

DZIEŃ I 

1. Wprowadzenie do Six Sigma:

 • Czym jest Six Sigma?
 • Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma.
 • Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień.
 • Koncepcja „ukrytej fabryki”.
 • Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY).
 • Koszty złej jakości.
 • Role i zadania w systemie Six Sigma.
 • Warunki certyfikacji Green Belta.

2. Podstawy statystyki:

 • Istota i przyczyny zmienności.
 • Przyczyny systemowe i specjalne zmienności.
 • Rodzaje danych.
 • Parametry statystyki opisowej.
 • Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne.
 • Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego.

DZIEŃ II

1. Metodyka Six Sigma:

 • Metodyka DMAIC.
 • Identyfikacja problemów firmy.
 • Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia.

2. Etapy projektów Six Sigma: FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)

 • Przygotowanie Project Charter (karty projektu).
 • Sformułowanie problemu i celu projektu.
 • Zakres projektu.
 • Kamienie milowe.
 • Diagram SIPOC.
 • Definiowanie parametrów CTQ.

DZIEŃ III 

1. Etapy projektów Six Sigma: FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)

 • Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y.
 • Plan zbierania danych.
 • MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R).
 • Badanie stabilności procesu.
 • Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu.
 • Interpretacja wyników.

2. Realizacja projektu pilotażowego:

 • Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.
 • Praca indywidualna.

PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 4-6 maj 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 4-6 maj 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 1-3 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!