Szkolenie: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-komunikacja---warsztat-umiejetnosci-69841

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI


  ID szkolenia: 69841
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  Hotel / miejsce zostanie wskazane
  Hotel / miejsce zostanie wskazane
  00-000 Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 12-13.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszyscy zainteresowani tą tematyką. Brak ograniczeń.

Program szkolenia:

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty

Style komunikowania
Wybór indywidualnego stylu komunikowania
Dostosowanie stylu do odbiorcy
Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
Zakłócenia procesu komunikacji
2. Formy komunikacji

Komunikacja werbalna
Mowa ciała
Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
Elementy grafologii
Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji
3. Błędy komunikacyjne

Przyczyny błędów
Emocje w komunikacji
Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
Oczekiwania i nastawienia
Znaczenie złudzeń i iluzji
MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja w zespole

Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
Role zespołowe a komunikowanie
Warunki efektywnej komunikacji w zespole
Zarządzanie informacją w zespole
Motywacyjna funkcja komunikowania
2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w organizacji

Przekazywanie poleceń
Konstruktywna krytyka
Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej
3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian

Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
Język komunikacji kryzysowej
Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
Język konfliktów
Patologie komunikacyjne
MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

Wzbudzanie zaufania
Rozpoznawanie potrzeb
Problemy decyzyjne,
Argumentowanie
Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
Techniki wywierania wpływu
MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Asertywna odmowa
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
Asertywne argumentowanie
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

J. M.
wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto - 14

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Wydarzenie: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI