Szkolenie: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-komunikacja---warsztat-umiejetnosci-70480

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem głównym jest poznanie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Cele szczegółowe:

- Wykształcenie pro aktywnych postaw.

- Nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i przećwiczeniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy, w tym: asertywna komunikacja międzyludzka, budowanie trwałych relacji, posługiwanie się taktyką współpracy, realizowanie celów, terminowe wykonywanie zadań i radzenie sobie ze stresem.

- Udoskonalenie kompetencji - świadomego i uważnego dialogu, stawianie granic, czerpanie z własnego potencjału.

Po szkoleniu Uczestnicy poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie oraz zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie.

Szkolenie skierowane jest do:

- osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
- osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym
i/lub wewnętrznym
- osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Program szkolenia:

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty

Style komunikowania
Wybór indywidualnego stylu komunikowania
Dostosowanie stylu do odbiorcy
Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
Zakłócenia procesu komunikacji

2. Formy komunikacji

Komunikacja werbalna
Mowa ciała
Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
Elementy grafologii
Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji

3. Błędy komunikacyjne

Przyczyny błędów
Emocje w komunikacji
Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
Oczekiwania i nastawienia
Znaczenie złudzeń i iluzji

MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja w zespole

Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
Role zespołowe a komunikowanie
Warunki efektywnej komunikacji w zespole
Zarządzanie informacją w zespole
Motywacyjna funkcja komunikowania

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w organizacji

Przekazywanie poleceń
Konstruktywna krytyka
Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej

3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian

Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
Język komunikacji kryzysowej
Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
Język konfliktów
Patologie komunikacyjne

MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

Wzbudzanie zaufania
Rozpoznawanie potrzeb
Problemy decyzyjne,
Argumentowanie
Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
Techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Asertywna odmowa
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
Asertywne argumentowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr J. M.
wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI