Szkolenie: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-komunikacja-warsztat-umiejetnosci-71273-id8

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI


  ID szkolenia: 71273
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Usługi
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel
  Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24.01.2020
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi angażującymi aktywność własną uczestników:

prezentacje i demonstracje trenera,
ćwiczenia komunikacyjne,
praca warsztatowa.

Szkolenie skierowane jest do:

osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym
i/lub wewnętrznym
osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Program szkolenia:

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty

Style komunikowania
Wybór indywidualnego stylu komunikowania
Dostosowanie stylu do odbiorcy
Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
Zakłócenia procesu komunikacji

2. Formy komunikacji

Komunikacja werbalna
Mowa ciała
Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
Elementy grafologii
Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji

3. Błędy komunikacyjne

Przyczyny błędów
Emocje w komunikacji
Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
Oczekiwania i nastawienia
Znaczenie złudzeń i iluzji

MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja w zespole

Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
Role zespołowe a komunikowanie
Warunki efektywnej komunikacji w zespole
Zarządzanie informacją w zespole
Motywacyjna funkcja komunikowania

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w organizacji

Przekazywanie poleceń
Konstruktywna krytyka
Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej

3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian

Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
Język komunikacji kryzysowej
Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
Język konfliktów
Patologie komunikacyjne

MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

Wzbudzanie zaufania
Rozpoznawanie potrzeb
Problemy decyzyjne,
Argumentowanie
Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
Techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Asertywna odmowa
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
Asertywne argumentowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac: książek, skryptów i artykułów z zakresu psychologii i zarządzania. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną poparte m. in. pracą na stanowiskach: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektora Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim, wykładowca Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie (KGHM) w zakresie zachowań organizacyjnych, coachingu i mentoringu oraz zarządzania zespołem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI