Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego.

O szkoleniu

Rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, co skutkuje koniecznością podejmowania przez banki dodatkowych działań w zakresie pozyskiwania wiedzy o upadłościach, obowiązkiem zawiadamiania syndyków o prowadzonych rachunkach upadłego i zmianą zasad prowadzenia takich rachunków.
Podczas warsztatów omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania przez bank informacji o upadłościach z Krajowego Rejestru Zadłużonych, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta – dłużnika.
Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznej ochrony zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy oraz zasady dochodzenia roszczeń od osób zabezpieczających wierzytelności objęte postępowaniem upadłościowym.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady pozyskiwania danych z funkcjonującego od dnia 1 grudnia 2021 roku Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla zarządu banków, dyrektorów placówek, obsługi prawnej, audytorów a przede wszystkim dla pracowników zajmujących się obsługą produktów bankowych.

Program szkolenia

I. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości klientów:

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło wiedzy o upadłościach i restrukturyzacjach – czy nadal należy go przeglądać?
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych:

       a) rodzaj umieszczanych danych,

       b) czas przetwarzania wpisów,

       c) zasady pozyskiwania przez bank danych z Rejestru,

      d) zasady uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem KRZ.

II. Upadłość posiadacza rachunku - relacje uczestników postępowania z bankiem:

 • Wpływ upadłości na umowy depozytowe zawarte przez bank z klientem.
 • Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków.
 • Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
 • Zasady dysponowania rachunkiem bankowym klienta po ogłoszeniu upadłości.
 • Zasady postępowania banku z rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:

        a) osób fizycznych,

        b) małżonków.

 • Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
 • Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu.
 • Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
 • Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.

III. Upadłość kredytobiorcy – prawa i obowiązki banku jako wierzyciela:

 • Zasady udziału banku w postępowaniu.
 • Zasady prawidłowego zgłaszanie wierzytelności:

       a) termin zgłoszenia,

       b) warunki formalne zgłoszenia za pośrednictwem KRZ,

       c) zgłoszenia składane po terminie,

       d) zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
IV. Skuteczna ochrona zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy:

 • Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.
 • Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia osobistego: współkredytobiorcy, poręczyciela, poręczyciela wekslowego:
 • termin wymagalności roszczenia wobec osób zabezpieczających dług osobiście,
 • wysokość zobowiązania dłużnika a wysokość zobowiązania osób zabezpieczających dług osobiście,
 • zasady uzgadniania sposobu spłaty zadłużenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.00-12.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych.

Szczególowe informacje o prowadzącym uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 506 335 666, 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
340
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!