Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-rekrutacja-i-selekcja-pracownikow-42852-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści z udziału w szkoleniu:
§ wzrost efektywności procesów rekrutacyjnych,
§ obniżenie kosztów związanych z rekrutacją,
§ adekwatne zastosowanie procedur rekrutacyjnych,
§ zastosowanie odpowiednich narzędzi podczas rekrutacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Szkolenie ma charakter ogólny i udział w nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu ZZL. Przydatne w trakcie będą wiedza ogólna o zarządzaniu organizacją oraz doświadczenia osobiste uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów personalnych, szkoleniowych, administracyjnych oraz kierowników i pracowników zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy

Program szkolenia:

1. Miejsce i znaczenie procesów rekrutacyjno-selekcyjnych w zarządzaniu organizacją.
2. Istota, pojęcie, model i rodzaje organizacji, jako determinanty procesów rekrutacyjno-selekcyjnych.
3. Cele rekrutacji.
4. Koszty procesów rekrutacji.
5. Proces rekrutacji - schemat i planowanie.
6. Źródła rekrutacji.
7. Metody rekrutacji wewnętrznej.
8. Metody rekrutacji zewnętrznej.
9. Realizowanie procesu rekrutacji we własnym zakresie.
10. Zlecanie przeprowadzenia procesu rekrutacji podmiotowi zewnętrznemu.
11. Alternatywy rekrutacji.
12. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ukończył studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ma doświadczenie jako psychoterapeuta, headhunter, konsultant procesów HR w małych, średnich ale także dużych międzynarodowych firmach. Pracował jako trener wewnętrzny, oraz asesor w projektach Assessment i Development Centre.
Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, obsługi klienta, procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie człowieka i organizacji. W pracy trenerskiej stara się dać uczestnikom możliwość przeżycia tego, o czym mówi z grupą. Stąd większość czasu na jego zajęciach to praca warsztatowa. Przekazywana wiedza jest komentarzem do doświadczeń i ich uporządkowaniem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1970 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW