Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy m.in.: zagadnienia z prawa cywilnego niezbędne w codziennej pracy windykatora, jak skutecznie zabezpieczać należności w umowie, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne, kto odpowiada za długi i w jakim zakresie, od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny, jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności, upadłość i restrukturyzacja, działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego, działania windykacyjne a prawo karne, psychologia windykacji, prowadzenie negocjacji windykacyjnych.

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do prowadzenia windykacji poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy prawnej oraz zdobycie umiejętności odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia rozmów z dłużnikami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu przedstawimy:

 • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
 • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
 • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika, a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
 • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
 • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
 • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
 • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
 • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
 • podatkowe aspekty windykacji.
 • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:

 • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
 • telefoniczną windykacją należności,
 • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
 • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
 • współpracą z organami ścigania.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Zasady skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się windykator.
 2. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
   
  • zobowiązania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń,
  • czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu?
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych,
  • najważniejsze zmiany w prawie cywilnym.
    
 3. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizować ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji,
  • kaucja,
  • gwarancja bankowa,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
    
 4. Kto, poza dłużnikiem, odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
  • wspólnicy – windykacja spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej),
  • spadkobiercy (z omówieniem zmian),
  • tzw. przedsiębiorstwo w spadku,
  • małżonkowie,
  • członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
    
 5. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, uznanie długu,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy,
  • dokumentacja na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • współpraca z komornikiem sądowym,
  • skarga pauliańska.
    
 6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.

Dzień II

 1. Upadłość i restrukturyzacja - zagrożenia i pułapki:
  • upadłość a restrukturyzacja
  • pojęcie upadłości i najważniejsze wybrane zagadnienia,
  • upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • wierzyciel w postępowaniu upadłościowym,
  • pojęcie restrukturyzacji i przebieg postępowania,
  • wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 2. Prawo karne a windykacja:

  • przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli,

  • jak może przdać się postępowania karne w windykacji?

  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o czym należy pamiętać?

  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?

 3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • ulga na złe długi.
 4. Elementy psychologii windykacji:

  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?

  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?

  • skąd płynie siła negocjacyjna?

  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?

 5. Negocjacje:

  • jakie można stosować techniki negocjacji,

  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,

  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,

  • jak wykorzystać język i intonację,

  • jak wykorzystać moc argumentów?

  • jak formułować ostrzeżenie?

 6. Warsztaty windykacyjne:

  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,

  • niwelowanie wymówek dłużników,

  • gry negocjacyjne.

 7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Radca prawny, trener-praktyk. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo) oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (kierunek prawo europejskie). Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UAM. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych i pracowniczych, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności oraz kwestii podatkowych. Reprezentuje instytucje i przedsiębiorców zarówno w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5.04% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.04% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.04% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.04% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!