Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym (Wrocław).

O szkoleniu

W trakcie I dnia zajęć nacisk zostanie położony na przedstawienie prawnych aspektów windykacji, natomiast w II części drugiego dnia szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach i praktycznych symulacjach.

Na szkoleniu przedstawimy:
• najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
• elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
• zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
• pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
• najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
• praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
• regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
• sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
• podatkowe aspekty windykacji.
• instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:
• negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
• telefoniczną windykacją należności,
• prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
• współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
• współpracą z organami ścigania.

Program szkolenia

Dzień I

1. 5 zasad skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się windykator.

2. Kto odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
o Wspólnicy
o Spadkobiercy (z omówieniem zmian wchodzących od 18 października 2015 r.)
o Małżonkowie
o Członkowie zarządu

3. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
o zobowiązania umowne,
o wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
o odsetki ustawowe i maksymalne,
o ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
o kiedy następuje przedawnienie roszczeń, czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
o jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu,
o potrącenie zobowiązań wzajemnych.

4. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
o zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
o weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
o poręczenie cywilne,
o zastaw i zastaw rejestrowy,
o hipoteka na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 21 lutego 2011r.

5. Jak skutecznie korzystać z niestandardowych sposobów odzyskiwania długów lub zabezpieczenia pozycji wierzyciela?
o sprzedaż wierzytelności i (cesja długu, zasady i ryzyko),
o skarga pauliańska,
o dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,
o przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy.

6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności:
o jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
o dokumentacja,
o postępowanie nakazowe i upominawcze,
o postępowanie zabezpieczające.

Dzień II

1. Upadłość likwidacyjna i upadłość z możliwością zawarcia układu, zagrożenia i pułapki:
o skutki upadłości,
o upadłość a egzekucja i postępowania sądowe,
o zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
o zgłoszenie wierzytelności.

2. Prawo karne a windykacja:
o jak prawidłowo zakwalifikować przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela?
o jak efektywnie skierować postępowania karne przeciwko dłużnikowi?
o w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
o jak postępować, aby nie naruszyć prawa?

3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
o zaliczenia wydatków na windykację do kosztów podatkowych,
o wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
o zmiany w podatkowych aspektach windykacji od 1 stycznia 2013 r.,
o problematyka kosztów uzyskania przychodu - nowy bat na dłużnika,
o nowe ujęcie ulgi na złe długi.

4. Elementy psychologii windykacji:
o jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
o skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
o skąd płynie siła negocjacyjna?
o co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?

5. Negocjacje:
o jakie można stosować techniki negocjacji,
o jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
o jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
o jak wykorzystać język i intonację,
o jak wykorzystać moc argumentów?
o jak znaleźć złoty środek między groźbą a ostrzeżeniem?

6. Warsztaty windykacyjne:
o rozmowa z trudnym dłużnikiem,
o niwelowanie wymówek dłużników,
o gry negocjacyjne.

7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

24-25.08.2015, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)

Prelegenci

Radca prawny, absolwent UW, specjalista ds. prawa pracy i windykacji, posiada doświadczenie praktyczne w działach windykacji w dużych firmach, absolwent podyplomowych studiów z dziedziny negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, autor wielu publikacji fachowych (min. PWP), trener z zakresu tematyki prawnej

Gdzie i kiedy

Wrocław 24-25 sierpień 2015
Hotel Mercure

Wrocław

Plac Dominikański 1

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1 463
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/windykacja_1502pww-w

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!