Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-wspolpraca-w-zespole-komunikacja-w-firmie-prowadzenie-efektywnych-rozmow-70457-id995

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
- Przekazanie wiedzy o naturalnych zjawiskach i procesach zachodzących w zespołach pracowniczych
- Nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji w zespołach pracowniczych
- Ćwiczenie praktycznych umiejętności efektywnych rozmów
- Kreowanie atmosfery efektywnej współpracy w zespole - wypracowanie metod efektywnego kontaktu

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w codziennej pracy pracują w zespole, komunikują się ze współpracownikami prowadząc rozmowy wynikające z zakresu obowiązków na danym stanowisku, w tym trudne rozmowy.

Program szkolenia:

1. Budowa skutecznego zespołu:
- fazy rozwoju grupy czyli zanim grupa stanie się zespołem
- cykle pracy zespołowej
- generowanie skutecznych działań adekwatnych do fazy grupowej
- czy już mamy skuteczny zespół?

2. Cechy efektywnego zespołu:
- styl działania jednostek a efektywność pracy w zespole
- kluczowe kwalifikacje zarządzającego zespołem, lidera grupy
- role zespołowe.

3. Problemy w zespole:
- diagnoza problemu i sposoby jego rozwiązania.

4. Wyzwalanie kreatywności i aktywności:
- główne zasady i narzędzia motywacyjne
- czynniki efektywnego delegowania zadań
- metody przekazywania kompetencji.

5. Komunikacja w firmie:
- proces komunikacji i jego funkcja w kształtowaniu relacji społecznych
- czynniki, od których zależy skuteczne porozumiewanie się ludzi
- umiejętność nawiązywania kontaktu
- efektywne komunikowanie się
- umiejętność słuchania
- rola nadawcy i odbiorcy komunikatów
- zasady prowadzenia rozmów i ich etapy
- rozmowy trudne
- tworzenie pozytywnego klimatu rozmowy
- rodzaje barier komunikacyjnych
- wpływ emocji na przekaz
- kontrolowanie własnych emocji oraz redukowanie negatywnych skutków stresu
- ABC języka ciała: podstawowe gesty i postawy
- odczytywanie znaczeń języka ciała w trakcie kontaktu z drugą osobą (rozpoznawanie intencji rozmówcy)
- dostrzeganie niespójności treści werbalnych i niewerbalnych
- rozpoznawanie własnego stylu komunikacji
- komunikacja wewnętrzna – ocena efektywności kanałów informacyjnych, dostępu do niezbędnych w pracy informacji
- informacja zwrotna
- komunikacja w grupie.

Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzone są metodą warsztatową.
Szczególny nacisk nakładany jest na rozwój posiadanych umiejętności poprzez aktywny współudział uczestników, co pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia i skupienie się na praktycznym zastosowaniu teorii w oparciu o konkretne przykłady. Słuchaczom proponujemy między innymi: „burze mózgów”, analizy przypadków, ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusje kierowane, mini wykłady.

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem, przywództwa oraz komunikacji interpersonalnej. Prowadził wieloetapowe szkolenia kadry menedżerskiej, związków zawodowych, pracowników działów administracyjnych, technicznych i marketingu dla wielu firm. Jest również w tym zakresie autorem i współautorem publikacji krajowych i zagranicznych. Bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy. Szkolił między innymi:
● Zakłady Azotowe w Puławach ● Bonduelle ● Tchibo ● Dr Oetker ● Cadberry Wedel ● Wyborowa S.A.● Ustronianka ● Colgate Palmolive ● Jurajska ● Fazer ● AIG ● Ziaja ● KGHM ● Delta Plus Polska ● Kruger Polska ● Variant S.A.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowych informacji udziela Zygmunt Surówka

Wydarzenie: Skuteczna współpraca w zespole, komunikacja w firmie - prowadzenie efektywnych rozmów