Szkolenie: Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczne-prowadzenie-projektow-z-uwzglednieniem-analizy-ryzyka-35458-id127

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka


  ID szkolenia: 35458
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni x 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  03-05.07.2017
  09-11.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Kierownicy i członkowie zespołów projektowych. Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Program szkolenia:

Program:
Wykład:

1.Wprowadzenie:

· Projekt – rys historyczny, definicja

· Proces, projekt, program – podobieństwa i różnice

· klasyfikacja i typologia projektów,

· motywy wdrażania postępowania projektowego,

· warunki wstępne wdrożenia projektu,

· organizacja a zarządzanie projektami,

· Ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia

· Procesy zarządzania ryzykiem

· Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji

· Analiza portfelowa

· Warunki wstępne wdrożenia projektu

· Struktura organizacji a projekt – ryzyka

· Zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze

2.Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

· Wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór)

· Zespół projektowy – charakterystyka i rola

· karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,

· praktyczne podejście zarządzania projektem:

- Identyfikacja projektu

- Zdefiniowanie wytycznych projektu

- Plan struktury projektu

- Identyfikacja ryzyk – zakres (wstępna analiza ryzyka projektu)

- Identyfikacja ryzyk – harmonogram

- Harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy)

- CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,

- Identyfikacja ryzyk - zasoby

- Wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego)

- Określenie budżetu projektu,

- Mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV)

- Ograniczenia

- Analiza jakościowa i ilościowa projektu

- Ocena projektu

3. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.Ćwiczenia:

Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.
Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Wydarzenia towarzyszące:

Zarządzanie projektami

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 - PLN netto /os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka