Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

O szkoleniu

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich. Służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny). Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych. Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia. Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
 • kierownicy i członkowie zespołów projektowych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:

 • projekt – rys historyczny, definicja,
 • proces, projekt, program – podobieństwa i różnice,
 • klasyfikacja i typologia projektów,
 • motywy wdrażania postępowania projektowego,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • organizacja a zarządzanie projektami,
 • ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia,
 • procesy zarządzania ryzykiem,
 • elementy zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • analiza portfelowa,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • struktura organizacji a projekt – ryzyka,
 • zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie:

 • wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór),
 • zespół projektowy – charakterystyka i rola,
 • karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,
 • praktyczne podejście zarządzania projektem: identyfikacja projektu, zdefiniowanie wytycznych projektu, plan struktury projektu, identyfikacja ryzyk – zakres (wstępna analiza ryzyka projektu), identyfikacja ryzyk – harmonogram, harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy), CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej, identyfikacja ryzyk - zasoby, wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego), określenie budżetu projektu, mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV),  ograniczenia,
  analiza jakościowa i ilościowa projektu, ocena projektu.

3. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.

Ćwiczenia:

 • Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 26-27 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 14-15 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 20-21 czerwiec 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!