Szkolenie: SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO - TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczne-przywodztwo---trening-umiejetnosci-menedzerskich-62595-id71

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO - TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH


  ID szkolenia: 62595
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-17.10.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  20 godz. lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Treść i konstrukcja programu koncentrują się na przekazaniu praktycznej wiedzy I doskonaleniu umiejętności pełnienia ról kierowniczych.

Podczas szkolenia nauczysz się:
• Jak elastycznie posługiwać się różnorodnymi stylami zarządzania
• Jak zostać liderem dla innych
• Jak wyznaczyć cele i kontrolować realizację zadań
• Jak inspirować siebie i podwładnych do realizacji zamierzonych celów
• Jak motywować pracowników do efektywniejszej pracy
• Jak rozwiązywać konflikty i twórczo je wykorzystywać

Szkolenie skierowane jest do:

- kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania
- menedżerów projektów, koordynatorów, liderów zespołów

Program szkolenia:

I. KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE - JAK DOPASOWAĆ PREFEROWANY PRZEZ SIEBIE STYL ZARZĄDZANIA DO STYLU NAJBARDZIEJ POŻĄDANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW I ORGANIZACJĘ
• Czynniki warunkujące sprawne zarządzanie personelem
• Style i metody kierowania
• Sukces indywidualny, a sukces zespołu - dylematy i sprzeczności

II. JAK KIEROWAĆ WŁASNYM ROZWOJEM
• Organizacja pracy własnej
• Zarządzanie czasem pracy, planowanie zadań i czynności
• Wyznaczanie celów i metody ich realizacji
III. TO, ŻE JESTEŚ LIDEREM, NIE CZYNI CIĘ AUTOMATYCZNIE KIMŚ
• Co czyni lidera?
• Co robić samemu, a co z pomocą grupy?
• Czy jesteś asertywnym menedżerem?
• Prawa asertywności - zrób bilans „opłacalności" swoich zachowań
• Asertywne przekazywanie własnych opinii/przekonań
IV. JAK OPRZEĆ SIĘ PRESJI I MANIPULACJI W ZARZĄDZANIU
• Radzenie sobie z presją i manipulacją
• Zamiana oceny na opinię
• Radzenie sobie z krytyką i atakiem
• Podstępne praktyki stosowane przez pracownika
• Sygnały dostępu (elementy odkrycia się partnera rozmowy)
• „Zdarta płyta"
• Zamglenie
V. JAK ZARZĄDZAĆ PRZEZ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ
• Warunki właściwego delegowania uprawnień
• Miejsce i obszar delegowania
• Podział uprawnień pomiędzy linią a sztabem
• Motywacyjna rola delegacji
VI. JAK MOBILIZOWAĆ PRACOWNIKÓW DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
• Wzorce motywacyjne niezbędne do efektywnego funkcjonowania firmy i metody ich uruchamiania
• Rodzaje oddziaływań motywacyjnych (motywacyjne funkcje płac, pozapłacowe oddziaływania motywacyjne)
• Kary i nagrody, jako instrument oddziaływania na pracownika - skuteczność i ograniczenia sposób kierowania, przydział zadań oraz zakres autonomii pracowniczej, jako źródło motywacji
VII. MOTYWACJA A SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH
• Założenia systemu ocen
• Samoocena pracownika
• Okresowa rozmowa oceniająca
• Plany dotyczące przyszłości zawodowej pracownika
VIII. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I ICH ROLA W BUDOWANIU CECH LIDERA
• Autodiagnostyka własnego stylu reagowania na konflikt
• Strategie rozwiązywania konfliktów (gry symulacyjne)
• Konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki łagodzenia sporów
• Wiarygodność przełożonego i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany trener- Certified practitioner of Art of Neuro-Linguitic Programming in Poland, członek PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ceniony trener, od 15 lat prowadzi zajęcia na renomowanych wyższych uczelniach oraz szkoli kadrę kierowniczą i pracowników administracji państwowej oraz firm różnej wielkości w Polsce. Jest konsultantem biznesowym, autorem projektów doradczo-szkoleniowych dla przedsiębiorstw i instytucji min. opracowania i wdrożenia „ Systemu komunikacji wewnętrznej„ „Systemu ocen pracowniczych„, "Badania zadowolenia pracowników". Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracowników z zakresu umiejętności psychospołecznych, prowadzeniu coachingów, opracowywaniu i realizacji projektów rozwojowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890.00 zł netto - (2324.70 zł brutto)

Cena zawiera:

Pobyt: od 14.10.2015 (kolacja) do 17.10.2015 (obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dostępne zniżki:

 • 5 - rabat przy zgłoszeniu min. 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO - TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH