Szkolenie: SKUTECZNE ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ Z PFRON

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczne-rozliczanie-dofinansowan-z-pfron-62791-id10750

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNE ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ Z PFRON


  ID szkolenia: 62791
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Łódź
  Łódź
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-15
 • Organizator szkolenia:

  Cracow Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. W ramach zajęć zostanie przeprowadzonych szereg ćwiczeń, analiz, warsztatów, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę do przygotowania firm do otrzymywania środków z PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom, prawidłowego przygotowania dokumentów rozliczeniowych. Wcześniej każde zagadnienie zostanie dokładnie omówione podczas wykładów dla każdego obszaru tematycznego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, dla których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby poszukujące pracy na wymagającym i konkurencyjnym rynku. Z pewnością udział w takim szkoleniu stwarza szanse na zdobycie nowego zawodu jakim jest specjalista ds. funduszy i rozliczeń dofinansowań z PFRON.

Program szkolenia:

 Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką PFRON

 Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności

 Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.

 Analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
- weryfikacja dokumentów

 Najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność.

 Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych:
- Kodeks Pracy
- Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektywy)

 Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną

 Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań). Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.

 Przedstawienie najczęściej pomijanych warunków mających wpływ na wielkość refundacji oraz omówienie błędów w naliczaniu dofinansowania.

 Efekt zachęty

 WND
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND

 INFDP
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP

 INFOPP
- omówienie zasada prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej

 Analiza błędów występujących podczas przygotowywania comiesięcznych rozliczeń oraz raportów o uzyskanej pomocy publicznej.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Batko – tematyką rozliczeń dofinansowań PFRON zajmuje się od ponad 4 lat. Współpracuje
z ponad 60 firmami w zakresie bieżących rozliczeń dofinansowań z PFRON oraz w obszarze rekrutacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 100 godzin doradztwa oraz szkoleń dla naszych klientów.

Łukasz Leszczyński - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, dofinansowań do wynagrodzeń oraz szkoleń. W latach 2004-2006 doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie w zakresie współfinansowania projektów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 150 godzin doradztwa oraz szkoleń dla klientów zarówno z sektora MSP jak i dużych korporacji. Laureat nagrody „Lodołamacze 2007”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 ne

Cena zawiera:

6 godzinne szkolenie (10:00-15:00) - przerwy kawowe - materiały szkoleniowe - imienne świadectwo uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: SKUTECZNE ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ Z PFRON