Szkolenie: SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczne-techniki-sprzedazy-36310-id495

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
a) dowiesz się, jak podwyższyć jakość oferowanych przez Ciebie usług,
b) nauczysz się sposobów skutecznego pozyskiwania większej liczby klientów nawet przy niesprzyjających warunkach rynkowych,
c) otrzymasz narzędzia, które sprawią, że klienci będą wybierać właśnie Twoją firmę,
d) poznasz i rozwiniesz zdolności niezbędne do nawiązywania długofalowych kontaktów z klientami,
e) pozyskasz nowe umiejętności interpersonalne oraz szybkie i konkretne techniki ułatwiające pracę z różnymi typami klientów,
f) nauczysz się, jak podtrzymywać kontakty ze stałymi klientami i jak ponownie pozyskiwać klientów straconych,
g) nauczysz się elastyczności, czyli jedynej skutecznej techniki warunkującej dobry kontakt z klientem i efektywną sprzedaż,
h) zdobędziesz praktyczne sposoby na zwiększenie sprzedaży.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla: handlowców, przedstawicieli handlowych, osób zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą oraz wszystkich osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie zwiększenia sprzedaży.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Sposoby pozyskiwania klientów

a) Znaczenie aktywności w pozyskiwaniu klientów jako niezbędny warunek dobrego rezultatu w sprzedaży
b) Inicjowanie spotkania
c) Elementy telemarketingu, wykorzystanie telefonu
d) Sposoby zainteresowania klienta produktem, wzbudzanie zaangażowania
e) Ponowne pozyskanie straconego klienta
f) Jak umówić się na spotkanie?
g) Jak reagować w sytuacji odmowy klienta?
h) Jak nie dać się zbyć prośbą o przysłanie oferty?

II. Sposoby pozyskiwania i współpracy z klientem konkurencji

a) Jak przekonać klienta do współpracy z nową firmą
b) Sposoby pozyskiwania klienta zadowolonego ze współpracy z konkurencją

III. Autodiagnoza stylu sprzedaży. Wpływ stylu na rezultaty pracy

IV. Rozmowa z klientem

a) Przebieg i plan profesjonalnego spotkania prowadzonego przez handlowca
b) Autoprezentacja
c) Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację?
d) Efekt aureoli
e) Mowa ciała jako narzędzie budowania wpływu i wywierania wrażenia
f) Prezentacja firmy
g) Prezentacja oferty
h) Kiedy i jak przedstawić ofertę?
i) Prezentacja oferty z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej o specyfice klienta

V. Zasady pracy z klientem

a) Rozmowa – źródło wiedzy o kliencie. Analiza psychologiczna, „niewinne” pytania diagnostyczne, interpretacja odpowiedzi
b) Sposoby zbierania informacji o specyfice klienta
c) Strategie kupowania klienta – praktyczne wnioski dla pracy handlowca
d) Potrzeby i wartości klienta – sposoby rozpoznawania i wykorzystania wiedzy

VI. Narzędzia sprzedaży

a) Indywidualne wzorce przekonywania – nauka twórczych i typowych sposobów prezentacji oferty
b) Aktywne słuchanie
c) Podświadome kodowanie – narzędzie wpływu
d) Analiza języka, czytanie „między wierszami”
e) Polaryzowanie klienta
e) Uzasadnianie i argumentacja wyboru
f) Sposoby okazywania klientowi poczucia ważności

VII. Techniki wpływu na decyzje klienta

a) Techniki psychologicznego nacisku na klienta
b) Zachęcanie klienta do współpracy
c) Nakłanianie klientów do rozszerzania współpracy
d) Zachęta do kupna droższych produktów
e) Przekonywanie klienta w sytuacji, kiedy produkt nie spełnia wszystkich jego oczekiwań

VIII. Sposoby zamknięcia sprzedaży

a) Jak rozpoznać właściwy moment zakończenia sprzedaży
b) Techniki nie pozwalające klientowi odejść bez zobowiązania
c) Rozpoznawanie przekonań handlowca ograniczających sprzedaż, a dotyczących momentu zamknięcia sprzedaży

IX. Trudny klient. Ustalenie typu indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia

a) Przekazywanie klientowi niepomyślnych dla niego informacji (zmiana ceny, nieterminowa dostawa towaru, niemożność zwrotu, nieuznanie reklamacji i inne)
b) Radzenie sobie z krytyką i agresją słowną klienta
c) Asertywna obrona swoich praw
d) Jak zadowolić klienta (m.in.): krytykującego, niezdecydowanego, ogólnego, szczegółowego, chaotycznego, schematycznego, zgodnego
e) Analiza typowych błędów popełnianych przez handlowców
f) Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacją ze strony klienta

X. Obiekcje i wątpliwości klienta – sposoby radzenia sobie z trudnymi pytaniami

XI. Negocjacje cenowe

a) Przygotowanie do rozmowy o cenie
b) Lęki i negatywne przekonania handlowców związane z możliwością utrzymania ceny
c) Skuteczny przepis na podanie ceny
d) Techniki obrony ceny
e) Techniki odmawiania rabatu
f) Przygotowanie strategii ustępstw
g) Cena a inne warunki handlowe

XII. Podtrzymywanie kontaktu z pozyskanym klientem


Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.


METODOLOGIA:

Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

1.Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)

2.Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe

3.Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)

4.Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)

5.Certyfikat ukończenia szkolenia

6.Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDAŻOWYCH I PRZEKONYWANIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 340,00 PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 % przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
  • 15 % dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY