SKUTECZNE ZARZĄDZANIE LUDŹMI - TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

O szkoleniu

Cel szkolenia
Praca nad fundamentalnymi kompetencjami w skuteczny, bezpośredni i pragmatyczny sposób.

Metody szkolenia
• kierowana dyskusja
• indywidualne scenki z trenerem + feedback
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• doskonalenie najważniejszych postaw managerskich
• wypracowanie nawyków zachowań w pracy z podwładnymi
• nabycie umiejętności : motywowania, rozwijania podwładnych, przekazywania decyzji, udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów rozwojowych, rozwiązywania konfliktów i innych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• managerowie wszystkich szczebli

Program szkolenia

Moduł I

1. Czym jest proces uczenia się dla managera?
2. Jak kształtować właściwe postawy i kompetencje managerskie?
3. Zmiany, w jaki sposób przeprowadzać zmiany i pomagać podwładnym w ich wdrażaniu?
4. Delegowanie i przekazywanie odpowiedzialności w zależności od indywidualnych możliwości podwładnych – postawa uczestnicząca.
5. Motywowanie pracowników do działania poprzez przekazywanie własnych decyzji – postawa dyrektywna.
6. Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów i motywowanie ich do rozwoju.
7. Popełniłem błąd – jak zachować się w tej delikatnej sytuacji?

Moduł II

1. Aktywne słuchanie: postawa wyrażająca ciekawość, zainteresowanie i zaufanie.
2. Prawa teorii góry lodowej – jak skutecznie wywierać wpływ?
3. Udzielanie informacji zwrotnej.
4. Pochwała – jak okazać szacunek i motywować?
5. Kontrola i egzekwowanie uzgodnień.
6. Sesja rozwojowa – jak, w sposób motywująca i skierowany na przyszłość, rozwijać umiejętności swoich pracowników oraz identyfikować mocne strony i elementy do poprawy?

© Copyright Jarosław Zamroch

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

JAROSŁAW ZAMROCH - Ekspert w dziedzinie zarządzania, sprzedaży i negocjacji. Konsultant, coach i trener w zakresie kształtowania i doskonalenia postaw i zachowań. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu zajmuje się upowszechnianiem oraz wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności menedżerskich i sprzedażowych. Szkolenia prowadzi w sposób nietuzinkowy, wykorzystując najnowsze metody pracy, elastycznie dostosowując je do potrzeb uczestników, dynamiki grupowej i celów szkolenia. Wszystkie te elementy składają się na niepowtarzalność jego treningów, a przede wszystkim, na dużą skuteczność w doskonaleniu postaw i umiejętności.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 750
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!