SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 5.11.2013 r.

Celem szkolenia jest:
przekazanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu,
minimalizacja kosztów realizacji pewnych szczególnych czynności w przedsiębiorstwie,
lepsze wykorzystanie zasobów firmy - ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa,
stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie,
usprawnienie organizacji firmy poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi,
stworzenie metodologii zmian, a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów,
stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych" przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.
Szkolenie pozwoli uczestnikom na:
określenie kryteriów wyboru kierownika projektu, członków zespołów projektowych,
zidentyfikowanie działań wstępnych, ważnych dla realizacji projektu,
określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołu projektowego,
pozyskanie wiedzy, w jaki sposób należy realistycznie szacować nakład czasu, określić niezbędne zasoby i zaplanować koszty,
zidentyfikowanie krytycznych elementów w projekcie,
zapoznanie się ze sposobami koordynacji zasobów firmy (ludzi i sprzętu) podczas realizacji kilku projektów,
pozyskanie wiedzy na temat narzędzi wspomagających przebieg projektu,
zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, kierowników projektu, kierowników pionów funkcyjnych, kierowników zespołów zadaniowych, analityków, członków zespołów projektowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.

Program szkolenia

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie
Co to jest projekt?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu
Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej
Organizacja i struktura projektu

2. Kontekst zarządzania projektami
Cele projektu
Konflikty celów
Cele ogólne a szczegółowe
Matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowych
Stała i zmienna struktura projektowa
Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu
Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu
Priorytetowość w projekcie
Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych - zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu
Przygotowanie projektu
wstępne studium wykonalności
zlecenie projektowe
Start projektu
sesja startowa
podział projektu na fazy i moduły
Dokumentacja na potrzeby projektu
teczka projektu
zdefiniowanie obiegu dokumentów
podręcznik projektowy
dokumentacja techniczna projektu
Planowanie w projekcie
plan struktury projektu (WBS)
oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
planowanie cyklu realizacji
planowanie czasu (harmonogram, GANTT, PERT itd.)
ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów(metody redukcji kosztów stałych)

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Tradycyjne układy kosztów
Sposoby kalkulacji kosztów
Budżet projektu
Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
Źródła ryzyka
PORTFOLIO ryzyka
Analiza ryzyka związanego z umowami
Zarządzanie i kontrola ryzyka
Metody redukcji ryzyka w projekcie

7. Realizacja projektu
Zarządzanie zmiana w projekcie
Podejmowanie decyzyjni o zmianie
Metody kompensowania zmian
Konsekwencje zmian w projekcie

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Doktor zarządzania - ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, organizacji i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej oraz kierownik studiów i jednocześnie wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania Projektem Europejskim. Od 2000r. ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor wielu artykułów, 5 książek i współautor poradników z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcji, redukcji kosztów logistycznych oraz zarządzania projektami. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Doświadczony wykładowca , od kilkunastu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zajmuje się doradztwem. Projektuje i wdraża projekty z zakresu m.in. optymalizacji procesów logistycznych, produkcyjnych, administracyjnych, zwiększania produktywności i wydajności pracowników i maszyn.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 890
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 4.12.2013 r. (kolacja) do 7.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!