Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/skuteczne-zarzadzanie-projektem-26753-id3

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczne zarządzanie projektem


  ID szkolenia: 26753
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Golden Tulip
  Towarowa 2
  00-811 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni, w godzinach 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Zrozumieć znaczenie zarządzania projektem dla budowy sukcesu firmy.
* Opanować zasady skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu.
* Poznać narzędzia i dokumenty wspomagające zarządzanie projektem.
* Zdobyć umiejętność oceny skuteczności wdrożonego projektu.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy marketingu i handlu, dyrektorzy odpowiedzialni za pozostałe obszary działalności przedsiębiorstwa (finanse, produkcja, logistyka) oraz menedżerowie odpowiedzialni za budowę i realizację budżetów ośrodków.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00) – Inicjowanie projektu

1. Wstęp – cele seminarium.
2. Co to jest projekt i zarządzanie projektem?
3. Jaka jest pozycja Kierownika Projektu?
4. Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami?
5. Jakie są potrzeby osób zaangażowanych w projekt?
6. Jak organizacja firmy wpływa na skuteczność działań Kierownika Projektu? System zarządzania projektem.
7. W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu.
8. Jak określać cel projektu?
9. Jakie są najważniejsze założenia projektu? Konspekt Projektu.
Ćwiczenie

Drugi dzień (9.00 – 17.00) – Planowanie projektu

1. Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające (Kick-off meeting).
2. Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach projektu? Struktura podziału zadań (WBS).
Ćwiczenie
3. Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem?
Ćwiczenie
4. Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej, Metoda Łańcucha Krytycznego).
Ćwiczenie
5. Jakimi sposobami ustalać koszty zadań w projekcie? Metody szacowania kosztów.
Ćwiczenie
6. Jak wizualizować plan działania w ramach projektu? Wykres Gantta.
7. Jak ustawić kamienie milowe, aby zapewnić kontrolę postępu prac w projekcie?
8. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom?
Ćwiczenie
9. Jak przygotować harmonogram projektu przy pomocy programu komputerowego?
Przykład - MS Project
10. Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Macierz Przepływów Informacji.

Trzeci dzień (9.00 – 16.00) – Realizacja, kontrola i zamknięcie projektu

1. Jak wdrożyć plan projektu? Realizacja planu projektu.
2. Kogo wybrać do zespołu projektowego? Tworzenie zespołu projektowego.
Ćwiczenie
3. Jak kontrolować prace projektowe? Kontrola, a poziom zaangażowania wykonawców zadań.
4. Jak przekazywać informacje na czas i do właściwych osób? Komunikowanie w zespole projektowym i poza nim.
5. Jak zarządzać zmianami potrzebnymi do zakończenia projektu sukcesem? System kontroli zmian w projekcie.
6. Jak przyspieszyć realizację zadań, aby zachować datę zakończenia projektu? Metoda Ścieżki Przyspieszonej.
Ćwiczenie
7. Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu?
8. Jak zbudować wspólne doświadczenia na bazie zakończonego projektu?
9. Jak zakończyć współpracę z zespołem projektowym i wykonawcami zadań?
10. Celebrowanie sukcesu projektu.
11. Podsumowanie seminarium.

Informacje o prelegentach:

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektem. Autor programów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm polskich i międzynarodowych z zakresu zarządzania projektem. Kierownik projektu studiów podyplomowych zarządzania projektem realizowanych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Członek Project Management Institute (USA).

Były dyrektor i wiceprezes zarządu polskiego oddziału firmy H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (Dania); stypendysta The Danish Agency of Industry and Trade (absolwent programu „Marketing & Logistics for Managers from Baltic Sea Region”, Kopenhaga); absolwent studiów podyplomowych MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow).

Prowadził warsztaty doradcze oraz seminaria z zakresu zarządzania projektem dla takich firm jak: Cemet, Controlmatic, Fresenius Kabi, Lumel, Mondi Packaging Świecie, Navo, PPU Energetyka, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Poczta Polska, Pratt&Whitney, PZU, Ortis, Scandinavian Tobacco, Shell, Unima 2000, i wielu innych.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn. „Skuteczne Zarządzanie Projektem”.

Wydarzenia towarzyszące:

Metodyka budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele (MBO/ZPC)
Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla menedżerów niefinansistów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3 190 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu jednej osoby
 • 2 990 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Skuteczne zarządzanie projektem