Szkolenie

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - czyli jak budować, kierować, motywować zespół pracowników

O szkoleniu

Naszym celem jest aby poznali Państwo metody skutecznegokierowania zespołem pracowników poprzez:
* tworzenie i skuteczne kierowanie zespołem – jak wykorzystać słabe i silne strony swoich pracowników? jak ustalać cele i wyznaczać zadania?
jak komunikować się z zespołem? jak wykorzystywać wyznaczanie i delegowanie zadań w kierowaniu zespołem? jak organizować prace całego zespołu?
jak skutecznie wdrożyć system coachingu?
* motywowanie pracowników – jak stworzyć odpowiedni system motywacji? w jakim zakresie szkolić pracowników swojego działu? jak wykorzystywać
potencjał pracowników i budować zaangażowanie do pracy?
* zarządzanie czasem – jakie są narzędzia ułatwiające organizacje czasu? jak skutecznie organizować pracę własną i zespołową? jak korzystać z czasu,
by pracował na naszą korzyść?
* monitorowanie pracowników - jak kontrolować a następnie analizować i interpretować wyniki sprzedaży działalności handlowców?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* właścicieli firm, członków zarządów
* kadry kierowniczej
* wszystkich menedżerów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania swoim zespołem

Program szkolenia

Ramowy program warsztatów:
WŁAŚCIWA ORGANIZACJA DZIAŁU
* role i zadania lidera zespołu
* szef - przywódcą czy menedżerem?
* autoanaliza własnego potencjału przywódczego
* jakim przywódcą powinien być szef działu

ROLA MENADŻERA W FIRMIE
* style kierowania ludźmi – które są użyteczne w zależności od typu zespołu?
* diagnoza własnego stylu kierowania – gdzie tkwi mój potencjał?
* potencjał szefa – analiza SWOT
* gdzie tkwi największy potencjał moich ludzi? Jak wykorzystywać ten potencjał dla dobra firmy?

DZIAŁANIA MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU
* cechy idealnego i efektywnego zespołu
* jak zbudować efektywny zespół w oparciu o wyznaczane zadania
* kluczowe zadania wpływające na efektywność pracy menadżera
* metody odkrywania i wykorzystania silnych stron pracowników
* narzędzia pozwalające diagnozować potencjał i kompetencje pracowników

COACHING – NAJSKUTECZNIEJSZY STYL BEZPOŚREDNIEGO ZARZĄDZANIA LUDZMI
* czym jest coaching i dlaczego jest tak efektywnym narzędziem zarządzania ludźmi
* zasady funkcjonowania coachingu w firmie
* do kogo kierować działania coachingowe?
* symptomy sugerujące wprowadzenie coachingu
* analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie coachingu

COACHING – GŁÓWNE DZIAŁANIA I KOMPETECJE
* jakie działania obejmuje proces coachingu?
* umiejętności coacha
* pytania diagnozujące sytuację wyjściową
* pytania monitorujące realizację zadań coachingowych
* uczenie i trening pracowników
* mechanizmy zapamiętywania i metody uczenia pracowników
* zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
* dlaczego pracownicy lubią kanapki?
* trening udzielania informacji zwrotnej w procesie coachingu

ZARZĄDZANIE A MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU
* co motywuje pracowników?
* narzędzia motywowania – sposoby wynagradzania
* psychologia motywowania
* motywacja w pracy – czynniki higieny i czynniki uskrzydlające
* zarządzanie i motywowanie w zależności od sytuacji w zespole (poziom motywacji, poziom kompetencji)
* zasady udzielania pochwał
* zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
* cykl motywacji i demotywacji

JAK KIEROWAĆ ROZWOJEM PRACOWNIKÓW NASZEGO DZIAŁU?
* założenia sytemu szkoleń
* identyfikacja potrzeb szkoleniowych
* struktura szkoleń w zależności od potrzeb
* szkolenia obligatoryjne, a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
* roczny plan szkoleń
* standardy efektywnego działania w zespole (zasady budowania i pożądane elementy)
* przeciwdziałanie wypaleniu się pracowników naszego działu

ZARZĄDZANIE CZASEM – JAK UMIEJĘTNIE PLANOWAĆ DZIAŁANIA SWOJE ORAZ SWOJEGO ZESPOŁU?
* pożądany sposób definiowania celu
* metody i zasady ustalania priorytetów
* delegowanie – kiedy? co? komu?
* prawidłowe zasady zlecania zadań
* zasady i reguły planowania czasu
* „złodzieje czasu” – rozpoznawanie, radzenie sobie z nimi
* planowanie długo i krótkoterminowe
* asertywność menedżera - stawianie granic i odmawianie

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W NASZYM ZESPOLE
* komunikacja pozioma i pionowa w dziale i w organizacji
* rodzaje komunikacji, kanały komunikacyjne
* bariery i błędy komunikacyjne
* werbalne i niewerbalne narzędzia aktywnego słuchania
* systemy reprezentacji - jak rozpoznać własny styl komunikacyjny
* język przekonywania, perswazji, wywierania wpływu
* typologia osobowości – charakterystyka typów i preferowanych sposobów komunikacji

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Cytat
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 sierpnia 2013
Centrum szkoleniowe Chłodna 29

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 kwietnia 2011
Centrum szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 13 sierpnia wynosi: 1190,00 zł brutto
990 PLN
Cena zawiera:
  • realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 13 sierpnia wynosi: 1390,00 zł brutto
1090 PLN
Cena zawiera:
  • realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!