Szkolenie: Skuteczność zarządzania jednostką poprzez wykorzystanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skutecznosc-zarzadzania-jednostka-poprzez-wykorzystanie-systemu-kontroli-zarzadczej-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-49360-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek funkcjonowania kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Niniejsze szkolenie ma na celu pomoc osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie kontroli zarządczej w utworzeniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach, ze szczególnym omówieniem standardów Ministra Finansów w przeniesieniu na grunt jednostki. Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej sposoby sporządzenia arkuszy ocen we wszystkich standardach z uwzględnieniem elementów etyki, elementów ryzyka, oświadczeń pracowników i kierownika jednostki oraz innych arkuszy ocen ułatwiających monitoring i dokumentowanie kontroli zarządczej.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi sprawne przeprowadzenie kontroli zarządczej i zapoznanie ze sposobem
jej udokumentowania od strony praktycznej w małych jednostkach budżetowych.
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą znały aktualny stan prawny w tym temacie..

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, koordynatorów kontroli zarządczej oraz osób wykonujących kontrolę zarządczą
w urzędzie/jednostce..

Program szkolenia:

1. Istota i założenia kontroli zarządczej w oparciu o model COSO.
2. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez organy kontrolne.
3. Kwantyfikacja skuteczności działania jednostki - cele, zadania i ich mierniki.
4. Tworzenie przykładowego systemu kontroli zarządczej.
5. Analiza ryzyka jako system ostrzegania przed zagrożeniami.
6. Budowa mapy ryzyka w przykładach.
7. Rola kontroli zarządczej w systemie obrony jednostki.
8. Przykłady nieprawidłowości w działalności jednostki i działania korygujące.
9. Audyt i jego rola w ocenie i korektach działalności jednostki.
10. Informatyka na usługach kontroli zarządczej i audytu – kontrola i audyt ciągły.
11. Dyskusja i pytania.

Informacje o prelegentach:

Audytor wewnętrzny CGAP, Główny Inspektor Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, były pracownik Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Skarbu Miasta. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, praktyk wykorzystania programu ACL w codziennej pracy w kontroli, koordynator współpracy RIO w Krakowie z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie prania brudnych pieniędzy, uczestnik szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji, doświadczony trener.
Metodologia szkolenia:

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - zw

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Skuteczność zarządzania jednostką poprzez wykorzystanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych