Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-menadzer-nie-ma-rozwoju-organizacji-bez-rozwoju-poszczegolnych-jednostek-51170-id1018

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczny menadżer – nie ma rozwoju organizacji bez rozwoju poszczególnych jednostek


  ID szkolenia: 51170
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel HP Park Plaza****
  B. Drobnera 11-13
  50-257 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia będą trwał 2 dni w godzinach od 09.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  TAW Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jednym z fundamentów przewagi konkurencyjnej na rynku jest zaangażowanie w pracę zatrudnionych w firmie osób - ich kreatywność, efektywność i poświęcenie. Kluczem do optymalnego wykorzystanie ich potencjału jest odpowiedni system motywacji. O jego funkcjonalności decyduje nie tylko dopasowanie do indywidualnych cech pracowników, specyfiki firmy, ale przede wszystkim profesjonalne stosowanie przez liderów zespołów.

Jak zbudować efektywny zespół pracowników?
Co zrobić, aby pracownicy skutecznie wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej?
Jak delegować, oceniać, dyscyplinować i doceniać pracę podwładnych?
Jak motywować pracowników w czasach mało łaskawych budżetów
na podwyżki i nagrody?
Jak wspierać rozwój zawodowy podwładnych?
Odpowiedzi na powyższe pytania menadżerowie poszukają na warsztatach:
Skuteczny menadżer – nie ma rozwoju organizacji bez rozwoju poszczególnych jednostek.

Szkolenie skierowane jest do:

kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menadżerów firm, kierowników projektów, pracowników działu HR.

Program szkolenia:

Dotychczasowe zasoby w sferze motywowania:
 zmapowanie jakimi metodami uczestnicy posługiwali się dotychczas;
 ocena ich skuteczności;
 precyzyjne określenie, które narzędzia warto stosować nadal i w jakich kontekstach, a które trzeba zastąpić innymi oraz jakie efekty mają się dzięki temu pojawić.

Teorie motywacji ich praktyczne implikacje:
 przedstawienie różnych teorii motywacji;
 ukazanie które elementy tych teorii warto wykorzystać w praktyce;
 wskazanie narzędzi, które służą przełożeniu wniosków na praktyczne działania.

Przekonania wspierające i ograniczające proces motywowania innych:
 modelowanie osobistych przekonań uczestników dotyczących procesu motywowania;
 wzmocnienie przekonań wspierających i osłabienie przekonań ograniczających;
 nauka sposobu pracy z własnymi przekonaniami w kierunku budowania nowych.

Emocje w procesie motywowania:
 elementy zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami innych;
 wzbudzanie pozytywnych emocji;
 praca z emocjami negatywnymi.

Wartości, umiejętności, zachowania w procesie motywowania:
 poziomy funkcjonowania logicznego i znaczenie ich zawartości w procesie motywowania;
 spójność jako klucz do skuteczności motywacyjnej;
 sposoby zdobywania wiedzy o potrzebach współpracowników.

Schematy myślenia:
 metaprogramy, czyli style porządkowania informacji i ich rola w procesie motywacji;
 preferowane modalności i ich wpływ na motywację;
 możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Narzędzia językowe niezbędne w procesie motywowania:
 znaczenie języka w procesie motywacji;
 słowa, twierdzenie i zwroty podnoszące i obniżające motywację;
 zdobywanie informacji o pracownikach przydatnych w procesie motywowania;
 dopasowywanie przekazu do indywidualnych preferencji motywowanych osób.

Konstruktywna informacja zwrotna:
 zasady tworzenia i udzielania informacji zwrotnej;
 kiedy, komu, w jaki sposób, po co?;
 systemowa informacja zwrotna;
 informacja zwrotna a kultura organizacyjna;

Delegowanie uprawnień:
 zasady efektywnego delegowania;
 praktyka skutecznego delegowania i egzekwowania zadań; komu, co, kiedy?
 motywacyjny aspekt delegowania;
 błędy w procesie delegowania i ich wpływ na obniżenie motywacji;
 kiedy delegowanie nie ma sensu.

Szacunek:
 definicja szacunku w miejscu pracy;
 jak i kiedy go okazywać;
 prawdy i mity na temat szacunku wobec współpracowników.

Struktura sytuacji motywacyjnej:
 elementy sytuacji motywacyjnej;
 zadania motywacyjne;
 rozmowa motywująca;
 jak przełożyć wiedzę o pracownikach na techniki motywowania stosowane przez przełożonego.

System motywacyjny i jego efekty:
 elementy z jakich składa się system motywacyjny;
 budowa modułowa i jej znaczenie;
 wpływ poszczególnych modułów na motywację pracowników;
 co i dlaczego warto wdrożyć we własnym zespole/organizacji;

Wybór i przećwiczenie technik motywacyjnych adekwatnych dla uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Trener TAW Polska, psycholog zarządzania, doświadczony trener i konsultant biznesu z trzynastoletnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100 zł netto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (071) 346 81 35
lub mailem (skan) na adres: e.chytra@tawpolska.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału.
4.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu do dnia 13.06.2013 jest podstawą do zwrotu całej wpłaty.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 13.06.2013 nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
7.W przypadku odwołania szkolenia z winy TAW Polska Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości.
8.Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
10.Przesłanie formularza zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez TAW Polska Sp. z o.o., ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Wydarzenie: Skuteczny menadżer – nie ma rozwoju organizacji bez rozwoju poszczególnych jednostek