Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-menedzer-czyli-jak-realizowac-cele-i-rozwijac-potencjal-pracownikow-2-dni-63332-id385

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników, 2 dni


  ID szkolenia: 63332
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Spa & Wellness***
  .
  43-370 Szczyrk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16h (2 dni)
 • Organizator szkolenia:

  PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL:
Poznanie własnych zalet i wad jako menedżera
Praktyka budowania zespołu skutecznie realizującego zadania
Podniesienie kwalifikacji wywierania wpływu na pracowników; budowania autorytetu
Rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą w zespole oraz poznanie środków zapewniających skuteczny przepływ informacji w zespole i całej organizacji
Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami

Uczestnik otrzyma odpowiedzi na pytania:

Jak budować skuteczny zespół pracowników?
Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
Jak wpływać na pracowników, aby motywować ich do pracy?
Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie?
Jak rozwijać swój potencjał menedżera?

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerów średniego i wyższego szczebla, kadry rezerwowej firm oraz osób zarządzających instytucjami publicznymi.

Program szkolenia:

1. Samopoznanie kluczem do skuteczności w działaniu

Zasoby osobiste menedżera
Osobiste zalety i wady – poznanie siebie, diagnoza, osobisty SWOT
Style komunikowania się – jak się komunikujesz?
Style kierowania zespołem – jak zarządzasz potencjałem zespołu?
Style wywierania wpływu – jak radzisz sobie z motywowaniem pracowników?
2. Narzędzia skutecznego menedżera – komunikowanie werbalne

Wykorzystanie komunikowania werbalnego w pracy menedżera – waga słów
Retoryka w komunikowaniu się z zespołem – umiejętność jasnego mówienia
Umiejętność przekonywania – sztuka perswazji w praktyce menedżera
3. Narzędzia skutecznego menedżera – komunikowanie niewerbalne

Reguły autoprezentacji menedżera
Wykorzystanie gestów w biznesie
Mimika twarzy i jej znaczenie w komunikowaniu
Postawa, rekwizyty, ubiór a przekaz
Rola i znaczenie głosu w pracy menedżera
4. Narzędzia skutecznego menedżera – aktywne słuchanie

Parafraza – użyteczność parafrazy w relacjach zawodowych
Zadawanie pytań – dlaczego trzeba pytać?
Bariery w słuchaniu pracowników i techniki pokonywania
Skuteczne słuchanie pracowników, słuchanie tego, co nie zostało powiedziane
5. Trudne rozmowy szefa

Jak zwalniać pracowników?
Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
Jak ustępować pracownikom?
Jak oceniać pracowników?
Jak karać pracowników?
Jak nagradzać pracowników?
Zasady informacji zwrotnej (feedbacku)
6. Tworzenie i realizacja strategii działania zespołu

Proces budowania zespołu
Zasady zarządzania nowoczesnym, twórczym zespołem
Role grupowe w zespole
Przydział zadań w zespole – od czego zależy?
7. Sztuka motywowania zespołu do pracy

Metody i techniki wspierające innowacyjność w zespole
Metody i techniki rozwiązywania problemów w pracy zespołu
Innowacyjność a adaptacja do zmian zespołu
Delegowanie – zasady i reguły
8. Trudne sytuacje w procesie kierowania zespołem

Kolega a szef – co można, czego nie wolno robić?
Budowanie zespołu – tworzenie wspólnej kultury organizacyjnej
Etyka w zespole – normy i wartości, granice prywatności w pracy zawodowej
Mobbing a egzekwowanie zadań
Konflikt – czy warto go unikać?

Informacje o prelegentach:

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami.

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce.

Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations oraz komunikowania.

Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł

Cena zawiera:

koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu pełne wyżywienie koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Dostępne zniżki:

 • 100 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników, 2 dni