Szkolenie

Skuteczny Specjalista ds. Rozliczeń Transakcji Handlowych.

O szkoleniu

Handlowcy, negocjując umowę starają się znaleźć najlepsze ograniczenie ryzyka finansowego obu stron umowy. Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania rodzajów zabezpieczeń, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów. Badania wykazują, że większość handlowców nie stosuje zabezpieczeń płatności czy realizacji umowy.

W sytuacji, gdy włączają je do umowy, polegają jedynie na jednym, sprawdzonym wcześniej, ale niekoniecznie najlepszym i uzasadnionym kosztowo rozwiązaniu. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmienia się prawo, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie.

Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
- możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych,
- zapoznanie się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowych i niedrogich alternatyw tradycyjnie stosowanych rozwiązań,
- poznanie najnowszego zabezpieczenia – BPO i najnowszych zwyczajów URBPO,
- uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń finansowych umowy z partnerem,
- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować akredytywę czy dokumenty także z bankiem, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych zwyczajach.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków

Program szkolenia

1. PRAWNO-ZWYCZAJOWE UWARUNKOWANIA ROZLICZEŃ TRANSAKCJI.
- Aktualne uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
- Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
- Metody ograniczania ryzyka odsetek ustawowych w kredycie kupieckim.
- Zmiany w zakresie zabezpieczeń w umowach o roboty budowlane.
- Ocena ryzyka związanego z finansowymi aspektami umowy.
- Zakres zabezpieczeń finansowych w umowie - zabezpieczenia płatności, zwrotu zaliczki, prawidłowego wykonania umowy.
- Finansowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości.
- Zabezpieczenia finansowe a scenariusze realizacji umowy.

2. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE TRANSAKCJI KRAJOWYCH.
- Weryfikacja standingu finansowego i solidności kupieckiej kontrahenta. Interpretacja indeksów zdolności płatniczej.
- Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
- Gwarancje bankowe i ich alternatywy. Problem bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
- Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
- Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
- Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
- Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.
- Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

3. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH (POZA D/C).
- Analiza korzystności sposobów rozliczeń i zabezpieczeń transakcji zagranicznych z punktu widzenia importera i eksportera.
- Inkaso dokumentowe (D/A, D/P, spedytorskie i bezpośrednie) i posługiwanie się nim wg. zwyczajów URC 522.
- Gwarancje bankowe zagraniczne wg. nowych zwyczajów URDG 758.
- Akredytywa zabezpieczająca (stand-by) jako popularne i niedrogie zabezpieczenie finansowe nie będące akredytywą.
- Wykorzystanie zwyczajów ISP98 i konwencji CIGSLC przy rozliczaniu umów stand-by L/C.
- Ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych i wypłacalności kontrahenta.

4. POSŁUGIWANIE SIĘ AKREDYTYWĄ DOKUMENTOWĄ (D/C) PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.
- Negocjowanie akredytywy z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.
- Istotne postanowienia nowych Jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczących akredytyw dokumentowych UCP 600.
- Rodzaje akredytyw i ich wykorzystanie do rozliczeń umowy. Tańsza alternatywa potwierdzania akredytywy przez bank beneficjenta.
- Zasady negocjowania kosztów akredytywy i eliminowanie problemu potrącania kosztów z kwoty przekazywanej przez bank.
- Zasady analizy przez banki dokumentów według nowego Międzynarodowego Standardu Praktyki Bankowej Dotyczącego Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej ISBP 745 (2013).
- Najczęściej występujące błędy w dokumentach składanych w ramach akredytywy.
- Koncepcje obrony przed odrzucaniem dokumentów i postępowanie wobec banku.
- Terminy krytyczne w akredytywie i ich interpretacja przez zwyczaje.
- Formułowanie klauzul płatności akredytywą w umowach w zależności od bazy dostawy.

5. PUŁAPKI W ZABEZPIECZENIACH I NOWE SPOSOBY ROZLICZEŃ TRANSAKCJI.
- Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
- Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
- Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
- Rozszerzenie zastosowania rachunku zastrzeżonego jako taniej i bezpiecznej formy rozliczeń transakcji.
- Posługiwanie się nową alternatywą akredytywy – BPO.
- Nowe zwyczaje finansowe URBPO i ich wykorzystanie do rozliczania transakcji.
- Inicjatywy bankowe i ISO w kierunku ułatwień rozliczania transakcji i wdrażania metod elektronicznej weryfikacji dokumentów.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
- posługiwanie się akredytywą dokumentową,
- posługiwanie się wekslami i gwarancjami,
- praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych,
- praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami.

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
- NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym.
Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.

Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Katowice 11 - 12 kwietnia 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 marca 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 marca 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 1.04.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!