Szkolenie

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?

O szkoleniu

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach

- praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach

- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, a także uwzględniając różnice kulturowe.

Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Na handlowca spadł obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy handlowca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia kupującego i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.

Kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych.

Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z bogatym doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wielu rynkach międzynarodowych, opowiadając jak przełamywać impas z kupcami z różnych kultur.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?

Kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlowego, sprzedaży, eksportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Program szkolenia

1. ORGANIZACJA PROCESU WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY I EKSPORTU.

- Metody wejścia na rynek zagraniczny i logistyki sprzedaży eksportowej.
- Procedury handlowe wpływające na postępowanie handlowca.
- Źródła informacji o klientach na różnych rynkach i weryfikacja nabywców.
- System uwarunkowań prawnych kontraktów handlowych.
- Koncepcje promocji oferty handlowej za granicą.
- Analizy prawne i koniunkturalne wspierające pracę handlowca i źródła informacji.

2. ZAWIERANIE KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH NA RÓŻNYCH RYNKACH.

- Przygotowanie skutecznej oferty eksportowej.
- Proces ofertowy i prawne aspekty oferty w UE i poza UE.
- Ustalanie bazy dostawy i sposobu płatności.
- Zabezpieczenia odroczonej płatności - praktyka na różnych rynkach.
- Zabezpieczenia i podstawowe klauzule kontraktów eksportowych.
- Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów.
- Zasady wyboru prawa właściwego, arbitrażu, ograniczanie odpowiedzialności eksportera.

3. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI Z RÓŻNYCH KULTUR.

- Uwarunkowania kulturowe negocjacji na różnych rynkach.
- Wprowadzenie do negocjacji.
- Etapy negocjacji.
- Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
- Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
- Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
- Wskazanie metod obrony przed taktykami klienta.
- Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez klientów na różnych rynkach.
- Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
- Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
- Mowa ciała w negocjacjach w różnych kulturach.
- Taktyki retoryczne w negocjacjach i ich różne rozumienie.
- Testowanie limitów klienta zagranicznego.
- Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.


4. INSCENIZACJA NEGOCJACJI KONTRAKTOWYCH (CASE)

- Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
- Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
- Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.

--DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
--NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat

PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Gdańsk 21 - 22 grudnia 2015
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk

80-890 Gdańsk

Heweliusz 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 18 grudnia 2015
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 88

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 grudnia 2015
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 grudnia 2015
Hotel Diament Plaza****

00-209 Warszawa

ul. Dworcowa 9

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 października 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 12 - 13 października 2015
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5 - 6 października 2015
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 września 2015
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 4.12.2015
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!