Szkolenie: Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-specjalista-dzialu-eksportujak-najkorzystniej-wejsc-na-rynek-zagraniczny-i-dobrac-najlepsze-taktyki-negocjacyjne-61511-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?


  ID szkolenia: 61511
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Handel, FMCG
 • Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk
  Heweliusz 22
  80-890 Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21-22.12.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach

- praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach

- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, a także uwzględniając różnice kulturowe.

Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Na handlowca spadł obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy handlowca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia kupującego i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.

Kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych.

Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z bogatym doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wielu rynkach międzynarodowych, opowiadając jak przełamywać impas z kupcami z różnych kultur.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlowego, sprzedaży, eksportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Program szkolenia:

1. ORGANIZACJA PROCESU WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY I EKSPORTU.

- Metody wejścia na rynek zagraniczny i logistyki sprzedaży eksportowej.
- Procedury handlowe wpływające na postępowanie handlowca.
- Źródła informacji o klientach na różnych rynkach i weryfikacja nabywców.
- System uwarunkowań prawnych kontraktów handlowych.
- Koncepcje promocji oferty handlowej za granicą.
- Analizy prawne i koniunkturalne wspierające pracę handlowca i źródła informacji.

2. ZAWIERANIE KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH NA RÓŻNYCH RYNKACH.

- Przygotowanie skutecznej oferty eksportowej.
- Proces ofertowy i prawne aspekty oferty w UE i poza UE.
- Ustalanie bazy dostawy i sposobu płatności.
- Zabezpieczenia odroczonej płatności - praktyka na różnych rynkach.
- Zabezpieczenia i podstawowe klauzule kontraktów eksportowych.
- Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów.
- Zasady wyboru prawa właściwego, arbitrażu, ograniczanie odpowiedzialności eksportera.

3. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI Z RÓŻNYCH KULTUR.

- Uwarunkowania kulturowe negocjacji na różnych rynkach.
- Wprowadzenie do negocjacji.
- Etapy negocjacji.
- Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
- Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
- Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
- Wskazanie metod obrony przed taktykami klienta.
- Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez klientów na różnych rynkach.
- Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
- Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
- Mowa ciała w negocjacjach w różnych kulturach.
- Taktyki retoryczne w negocjacjach i ich różne rozumienie.
- Testowanie limitów klienta zagranicznego.
- Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.


4. INSCENIZACJA NEGOCJACJI KONTRAKTOWYCH (CASE)

- Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
- Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
- Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.

--DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
--NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem

Informacje o prelegentach:

PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 - promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 11.12.2015
 • 1590 - po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10% - przy zgłoszeniu 2 osób
 • 15% - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 20% - przy zgłoszeniu 4 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Wydarzenie: Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?