Ślad węglowy organizacji i produktu. Analiza śladu węglowego - szkolenie wprowadzające z warsztatami obliczeniowymi

O szkoleniu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, połączone praktycznymi warsztatami obliczania śladu węglowego. Szkolenie porusza problematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, którego jednym z aspektów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas dwudniowego szkolenia:

 • Ślad węglowy (carbon footprint, CF) – definicja i najważniejsze aspekty,
 • Normy i wytyczne do analizy CF dla organizacji (CFO) i produktu (CFP),
 • Różnice w CFO i CFP. Wybór norm oraz granic analizy,
 • Zasady obliczania CFO oraz CFP,
 • Analiza cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) w analizie CF,
 • Warstwa obliczeniowa - arkusze kalkulacyjne CFO i CFP,
 • Zadania praktyczne przy wykorzystaniu MS Excel.

Cele szkolenia:

 1. Nabycie wiedzy z zakresu metodyk liczenia CF
 2. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do liczenia oraz raportowania CF w organizacji i dla produktu,
 3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w wymagającym środowisku rynkowym opartym o działania z  zakresu redukcji emisji GHG
 4. Sprawne działanie w obszarze metodyk i podejść do analizy CF
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje w zakresie stosowania metodyki obliczania CFO i CFP,
 • poznają różne standardy analizy CF,
 • pozyskają niezbędną wiedzę, materiały oraz narzędzia do: zbierania danych, obliczania CF i jego raportowania,
 • poznają rozwiązania redukcji CF dla organizacji i produktu,
 • pozyskają praktyczne umiejętności kalkulacji CF w programie MS Excel
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników firm przemysłowych: branża rolno-spożywcza, chemiczna, budowlana, producenci opakowań, a także do organizacji, nauczycieli akademickich, instytucji państwowych, samorządów, do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obliczanie śladu węglowego oraz raportowanie niefinansowe.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Wprowadzenie do tematyki kalkulacji śladu węglowego (CF): omówienie kluczowego prawodawstwa unijnego w zakresie polityki klimatycznej oraz redukcji emisji GHG.
 2. Omówienie metodyk analizy CF:
  • wprowadzenie do metod, wytycznych i norm dotyczących CF,
  • omówienie różnic w zakresie CF według standardów dostępnych na rynku dla produktu i organizacji.
 3. Szczegółowe omówienie metodyki CF dla organizacji i produktu w Scope I, II i III według GHG Protocol oraz ISO.
 4. Kalkulacja śladu węglowego, praca z gromadzeniem danych, raportowanie, zarządzanie CF w organizacji i dla produktu:
  • jak pozyskiwać i gromadzić dane,
  • w jaki sposób szukać źródeł informacji o wskaźnikach,
  • jak opracowywać, raportować i publikować dane dotyczące śladu węglowego.
 5. Odpowiedzi na pytania, omawianie wątpliwości.

DZIEŃ II

 1. Wprowadzenie do standardów dotyczących obliczania śladu węglowego produktu:
  • Norma ISO 14067 i powiązane,
  • standard brytyjski PAS 2050,
  • GHG Protocol Standard.
 2. Wprowadzenie do standardów dotyczących obliczania śladu węglowego organizacji:
  • Norma ISO-14064-1,
  • DEFRA: Guidance on how to measure and report your greenhouse gas emissions,
  • GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
 3. Przedstawienie źródeł danych do obliczania śladu węglowego.
 4. Omówienie przykładów obliczania śladu węglowego.
 5. Warsztaty przy komputerach - obliczeniowe śladu węglowego w programie MS Excel (czas trwania warsztatów około 1,5-2 godz.).

W przypadku stacjonarnego udziału w szkoleniu, podczas części warsztatowej komputery zapewnia Organizator.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Wykładowca, dzień I:

Ekspertka od wielu lat naukowo ukierunkowana na tematykę śladu węglowego, głównie procesów energochemicznego przetwórstwa węgla. Posiada doktorat z tego tematu. Wieloletnia nauczycielka akademicka, pracownik naukowo-badawczy. Certyfikowany Tutor Akademicki. Specjalistka z zakresu technologii chemicznych w energetyce i przemyśle chemicznym, OZE (głównie biomasy) oraz analityk. Specjalizuje się także w Analizie Cyklu Życia - LCA, zarówno w sektorze energetycznym, jak i sektorze paliw alternatywnych, zwłaszcza wodoru.

Wykładowca, dzień II

Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, Certyfikowany Tutor Akademicki. Specjalista z zakresu technologii chemicznej paliw. Zainteresowania naukowe z zakresu termochemicznego przetwórstwa paliw, analityki paliw i oceny wpływu technologii na środowisko. Specjalista w zakresie śladu węglowego. Autor wielu analiz CF. Specjalizacja i praktyka w zakresie analizy LCA – merytorycznie oraz praktycznie – program SimaPro. Ekspert, wieloletni praktyk i trener programu MS Excel.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!