Ślad węglowy organizacji i produktu - metodyki, standardy, sposoby gromadzenia danych i raportowanie

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 1. Nabycie wiedzy z zakresu metodyk liczenia śladu węglowego, przygotowanie wielostronne do sposobów raportowania i zarządzania śladem środowiskowym w organizacji, budowanie solidnej przewagi konkurencyjnej w wymagającym środowisku rynkowym opartym o działania z  zakresu raportowania śladu węglowego.
 2. Sprawne działanie w obszarze metodyk liczenia śladu węglowego oraz z zarządzania śladem węglowym w organizacji
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje w zakresie stosowania metodyki obliczania śladu węglowego,
 • poznają różne standardy liczenia śladu węglowego,
 • pozyskają materiały i narzędzia do: zbierania danych, obliczania śladu węglowego i raportowania,
 • poznają rozwiązania redukcji śladu węglowego organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników firm przemysłowych: branża rolno-spożywcza, chemiczna, budowlana, producenci opakowań, do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obliczanie śladu węglowego oraz raportowanie niefinansowe.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki kalkulacji śladu węglowego:
  • omówienie kluczowego prawodawstwa unijnego w zakresie polityki klimatycznej,
  • omówienie dyrektyw CSRD, CSDD oraz z założeń taksonomii finansowej w odniesieniu do konkretnych branż.
    
 2. Omówienie metodyk obliczania śladu węglowego I:
  • wprowadzenie do metodyk liczenia śladu węglowego,
  • omówienie różnic w  zakresie liczenia śladu węglowego według standardów dostępnych na rynku i wymaganych w działaniach biznesowych.
    
 3. Omówienie metodyk liczenia śladu węglowego II:
  • szczegółowe omówienie metodyki liczenia śladu węglowego dla organizacji w Scope I, Ii i III według GHG Protocol,
  • omówienie metodyki liczenia śladu węglowego dla produktu.
    
 4. Kalkulacja śladu węglowego, praca z gromadzeniem danych, raportowanie, zarządzanie śladem węglowym w organizacji:
  • jak pozyskiwać i gromadzić dane,
  • w jaki sposób szukać źródeł informacji o wskaźnikach,
  • jak raportować i publikować dane dotyczące śladu węglowego i w jaki sposób zarządzać informacjami w firmie.
    
 5. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, omawianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju. Od 2014 roku zaangażowana w tematykę emisji GHG, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka. Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy. Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!