Szkolenie: SMR. Supply Chain Strategy - Strategia Łańcucha Dostaw

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/smr-supply-chain-strategy---strategia-lancucha-dostaw-45468

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie zajmuje się analizą strategiczną przedsiębiorstwa oraz procesem opracowania i wdrażania strategii ze szczególnym akcentem na strategie operacyjną, produktową i łańcuch dostaw. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodami konfiguracji struktury i infrastruktury operacyjnej oraz praktycznymi zagadnieniami przy wdrażaniu strategii operacyjnej. Szkolenie pomaga uczestnikom zrozumieć wpływ podejmowanych działań i decyzji na budowę zasobów strategicznych, które stanowią podstawę przewagi konkurencyjnej firmy. Podczas kursu zostaną też przedyskutowane, w ramach studium przypadku, konsekwencje braku lub podjęcia złych decyzji strategicznych.

Szkolenie pomaga zrozumieć znaczenie łańcucha dostaw, który odgrywa coraz większą role w świetle postępu technologicznego systemów IT, globalizacji oraz ewolucji tradycyjnej produkcji masowej.

Szkolenie skierowane jest do:

top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści

Program szkolenia:

Cele i korzyści:

* Omówienie wpływu wyboru priorytetów strategicznych (cena, czas dostawy, jakość, elastyczność asortymentowa, itp.) na poszczególne obszary funkcjonalne w celu zrozumienia naturalnych konfliktów przy opracowywaniu oraz wdrażaniu strategii.rzykłady sposobów rozwiązywaniu w/w konfliktów przy użyciu strategii biznesowej, profilowania produktów.
* Ustalenie miejsca i znaczenia Kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawienie TQM jako narzędzia wdrażania strategii (model PDCA) oraz modeli TQM jako narzędzia benchmarkingu. Gdzie jesteśmy? Jakie mamy cele? Jak i kiedy zamierzamy osiągnąć cele?
* Zrozumienie zakresu i procesu opracowania strategii operacyjnej. Omówienie konfiguracji poszczególnych obszarów struktury oraz infrastruktury operacyjnej. Przemyślana strategia operacyjna zapewnia dopasowanie zasobów operacyjnych do strategii biznesowej (i na odwrót) oraz eliminuje możliwość powstawania konfliktów pionów funkcjonalnych i błędnych decyzji operacyjnych, które w konsekwencji mogą spowodować utratę konkurencyjności.
* Przedyskutowanie znaczenia i sposobu stosowania mierników w celu realizacji priorytetów strategicznych. Praktyczne przykłady doboru i konfiguracji systemu mierników zapewniających realizację wytyczonych celów.
* Wyjaśnienie, w jaki sposób globalizacja, rozwój systemów informatycznych oraz koncepcja produkcji szczuplej wpływają na ewolucję zarządzania łańcuchem dostaw. Zrozumienie konkurencji przede wszystkim jako konkurowania łańcuchów dostaw, a nie samotnych przedsiębiorstw. Praktyczne przykłady budowania i oceny (metoda SCOR) konkurencyjnego łańcucha dostaw.
* Identyfikacja wymagań dla zarządzania kosztami - metody i korzyści, zalety i wady podejmowania decyzji operacyjnych w oparciu o analizę finansową.
* Omówienie dobrych praktyk, metod (wykres Ganta, metoda CPM, PERT, itp.) oraz konkretnych przykładów wyboru i oceny projektów. Kiedy warto stosować profesjonalne metodologie zarządzania projektami a kiedy działać intuicyjnie? Jaka jest rola i odpowiedzialność menedżera projektu oraz zespołu projektowego?

Główne tematy Sesji:

* Koordynowanie zasobów z planami strategicznymi
* Wybory-decyzje wpływające na strukturę
* Wybory-decyzje wpływające na infrastrukturę
* Zarządzanie łańcuchem dostaw
* Konfiguracja i integracja procesów operacyjnych
* Konfiguracja i integracja procesów projektowania, rozwoju i zarządzania kosztami
* Zarządzanie projektami
* Zarządzanie miernikami / wskaźnikami
* Zarządzanie zmianami

Informacje o prelegentach:

Zbigniew Sobkiewicz

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2900 - netto +23 VAT (oferta First Minute - zgłoszenie na 6 tygodni przed szkoleniem, płatność przed szkole

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze.

Wydarzenie: SMR. Supply Chain Strategy - Strategia Łańcucha Dostaw