Specjalista ds. funduszy i rozliczeń dofinansowań z PFRON

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób, dla których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby poszukujące pracy na wymagającym i konkurencyjnym rynku. Z pewnością udział w takim szkoleniu stwarza szanse na zdobycie nowego zawodu jakim jest specjalista ds. funduszy i rozliczeń dofinansowań z PFRON.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób, dla których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby poszukujące pracy na wymagającym i konkurencyjnym rynku. Z pewnością udział w takim szkoleniu stwarza szanse na zdobycie nowego zawodu jakim jest specjalista ds. funduszy i rozliczeń dofinansowań z PFRON.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I:

 Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką PFRON - omówienie najważniejszych zmian wchodzących w 2015r.
- podstawowe pojęcia
- czym jest PFRON
- zasady udzielania dofinansowań
- rodzaje programów wspierających rozwój przedsiębiorstw

 Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.

 Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.

 Analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
- weryfikacja dokumentów

 Najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność.

 Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych:
- Kodeks Pracy
- Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian
i ich perspektywy)

 Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną
- wymogi
- rodzaje umów
- warunki umowy których nie może zabraknąć

 Pozostałe dokumenty kadrowe niezbędne do spełnienia warunków formalno-prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
- przygotowanie skierowań na badania lekarskie
- ewidencja czasu pracy
- zasady naliczania urlopów
- warunki dotyczące skróconego czasu pracy

 Obowiązki pracodawcy względem zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.

 Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań). Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.

 Przedstawienie najczęściej pomijanych warunków mających wpływ na wielkość refundacji oraz omówienie błędów w naliczaniu dofinansowania.

 Wysokość dofinansowań.

 Przygotowanie przedsiębiorstw do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji.

 Efekt zachęty

 WND
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND - druki po zmianach w 2015r.
- omówienie zasad dotyczących wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy
i okres 12 miesięcy poprzedzających ten okres
- ćwiczenia związane z wyliczaniem średniego zatrudnienia – realizowane w oparciu
o przygotowane casy/analiza trudnych przypadków
- ćwiczenia związane z wypełnianiem dokumentów WND na przykładach różnych form prawnych firm, wielkości zatrudnienia oraz ilości pracowników niepełnosprawnych.


Dzień II:

 INFDP
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP - druki po zmianach w 2015r.
- omówienie zasad naliczania kosztów płacy
- ćwiczenia związane z wyliczaniem kosztów płacy - realizowane w oparciu o przygotowane casy/analiza trudnych przypadków
- omówienie zasad prawidłowego wyliczania limitów kosztów płacy oraz wielkości dofinansowań
- ćwiczenia związane z wypełnianiem dokumentów INFDP na różnych przykładach

 INFOPP
- omówienie zasada prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej
- ćwiczenia/analiza przypadków

 Analiza błędów występujących podczas przygotowywania comiesięcznych rozliczeń oraz raportów
o uzyskanej pomocy publicznej.

 Wskazówki pozwalające na identyfikację nieprawidłowości przy rozliczeniach kosztów płacy.

 Zasady rozliczeń refundacji ZUS dla właścicieli przedsiębiorstw
- omówienie zasad wypełniania dokumentu Wn-UG
- omówienie zasad wypełniania dokumentu INFOPP

 Zasady kontroli z PFRON – jak skutecznie przygotować się do kontroli – na jakie dokumenty/dane zwrócić szczególną uwagę.

 Omówienie zasad funkcjonowania aplikacji SODIR-PFRON.

 Zasady występowania o środki na stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

 Zasady udzielania ulg kontrahentom dotyczących odliczeń we wpłatach na PFRON – dotyczy podmiotów z otwartego rynku pracy
- warunki formalne umożliwiające udzielania ulg
- zasady naliczania ulg

 Metody rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych.

 Pytania uczestnikówForma szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. W ramach zajęć zostanie przeprowadzonych szereg ćwiczeń, analiz, warsztatów, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę do przygotowania firm do otrzymywania środków z PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom, prawidłowego przygotowania dokumentów rozliczeniowych. Wcześniej każde zagadnienie zostanie dokładnie omówione podczas wykładów dla każdego obszaru tematycznego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

a) Cel główny:
- zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych jako podmiotu wspierającego finansowo pracodawców zatrudniających osoby z orzeczona niepełnosprawnością
- zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika w zakresie skutecznych rozliczeń dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

b) Cele szczegółowe:
- zdobycie umiejętności, kwalifikacji i wiedzy z bardzo wyspecjalizowanej branży, jaką jest tematyka związana z rozliczeniami przedsiębiorstw w PFRON
- nabycie umiejętności identyfikacji osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników
- nabycie umiejętności weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracownika
- nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznej rejestracji firmy w PFRON
- nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie przygotowania firm do udzielania kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON
- nabycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie aspektów formalno-prawnych niezbędnych do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
- kreowanie i upowszechnianie właściwego postępowania oraz korzyści związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Czas trwania

9-15.30

Prelegenci

-

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Łódź

Łódź

Łódź

woj. łódzkie

GDAŃSK

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Sala szkoleniowa

Warszawa

Al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa

Katowice

Moniuszki

woj. śląskie

Sala szkoleniowa

Wrocław

Plac Solny

woj. dolnośląskie

Sala szkoleniowa

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Sala szkoleniowa

Szczecin

Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Sala szkoleniowa

Toruń

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Sala szkoleniowa

Wrocław

Plac Solny

woj. dolnośląskie

Sala szkoleniowa

Katowice

Katowice

woj. śląskie

Sala szkoleniowa

Łódź

Łódź

woj. łódzkie

Sala szkoleniowa

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Sala szkoleniowa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa

31-001 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
790
Cena zawiera:
  • 2 dniowe szkolenie - przerwy kawowe - obiad - materiały szkoleniowe - imienne świadectwo uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Cracow Consulting
31-514 Kraków
Al. Beliny-Prażmowskiego 55/2
woj. małopolskie
Cracow Consulting to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa i obsługi dofinansowań w ramach PFRON. W ramach swojej działalności Cracow Consulting promuje wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrze...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na http://www.cracowconsulting.pl/. Płatność następuje przed szkoleniem na podstawie faktury proformy.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cracow Consulting
31-514 Kraków Al. Beliny-Prażmowskiego 55/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!