Specjalista ds. Funduszy Unijnych

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę:
• jak skutecznie przygotowywać dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie - prowadzący którzy są praktykami przekażą swoje opinie i podzielą się doświadczeniami oraz wskażą rozwiązania których nie dowiesz się z żadnych opracowań ani książek
• jak kreować pomysły, które mają największą szansę na otrzymanie dofinansowań
• jakie działania należy wykonać aby stać się profesjonalnym doradcą w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej - szansa na nowy zawód
• jakie programy będą dostępne w perspektywie 7 najbliższych lat - wykorzystanie szans jakie dają najbliższe lata - kto pierwszy ten lepszy
• jak samemu pozyskać środki na swój własny wymarzony biznes i stać się niezależnym.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby chcące poszerzyć zakres wiedzy oraz przygotować się do samodzielnego pisania wniosków.

Program szkolenia

Dzień I.

1. Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne - cele strategiczne i cele tematyczne
- Wielkość środków z podziałem na obszary interwencji
- Zasady podziału środków finansowych
- Omówienie zmian w aspektach prawnych związanych z aplikowaniem o fundusze unijne

2. Wsparcie na poziomie krajowym z funduszy europejskich na lata 2014-2020
- Wpływ polityki spójności na rozwój kraju
- Charakterystyka programów krajowych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna

3. Wsparcie rozwoju regionów z funduszy europejskich na lata 2014 -2020
- Wpływ polityki spójności na rozwój regionów oraz nowe możliwości wsparcia na lata 2014-2020
- Regionalne Programy Operacyjne - omówienie podstawowych założeń oraz rodzajów projektów możliwych do sfinansowania
- Planowany system wdrażania projektów w regionach



3. Planowane Instrumenty Wsparcia
- Praktycznie wskazówki na przykładzie przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych
- Przykłady dobrych praktyk
- Rodzaje projektów które mają największą szansę na otrzymanie wsparcia

4. Warsztaty: określanie podstawowych założeń projektów w oparciu o kryteria merytoryczne


Dzień II.

1. Podstawowe zasady aplikowania o środki unijne
- Rodzaje wsparcia
- Instytucjonalny system wdrożenia
- Wielkość wsparcia
- Pomoc publiczna
- Zasady kwalifikowalności projektów
- Okres kwalifikowalności projektów

- Trwałość projektów
- Kontrola projektów

2. Planowanie projektów - od pomysłu do realizacji
- Zasady planowania i zarządzania projektami
- Planowania budżetu
- Metodologia tworzenia modelu finansowania z uwzględnieniem rodzajów i form pomocy
- Zasady kwalifikowalności wydatków
- Podstawowe zasady planowania projektów w aspekcie ich późniejszej realizacji
- Najczęściej popełniane błędy na etapie przygotowywania i planowania przedsięwzięć finansowych ze środków unijnych

3. Zasady innowacyjności
- Innowacyjność na poziomie produktu
- Innowacyjność na poziomie rezultatu

4. Projektowanie
- Podstawowe zasady tworzenia matrycy logicznej: definiowanie zadań, określanie produktów, rezultatów, celów, ryzyk, planowanie zasobów, model finansowania
- Warsztaty: przygotowanie matrycy logicznej - kluczowe zasady budowania/planowania projektów na przykładach różnych branż i Beneficjentów

5. Wniosek o dofinansowanie
- Podstawowe zasady przygotowywania wniosku o dofinansowanie
- Generator Wniosków
- Warsztaty: Opracowanie kluczowych i ważnych części wniosku o dofinansowanie
- Najczęściej popełniane błędy






Dzień III.

1. Biznesplan/studium wykonalności
- Podstawowe zasady tworzenia/opracowywania biznesplanu/studium wykonalności

- Struktura biznesplanu/studium wykonalności
- Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowywania biznesplanu/studium wykonalności

2. Analiza ekonomiczno-społeczno
- Podstawowe zasady w tworzeniu analizy społeczno-ekonomicznej
- Analiza kosztów i korzyści

3. Warsztaty - opracowanie analizy ekonomiczno - społecznej na przykładzie wybranych projektów

4. Analiza finansowa
- Założenia do analizy finansowej
- Projekcja przepływów pieniężnych projektu
- Ustalenia poziomy dofinansowania - luka finansowa
- Wskaźniki efektywności inwestycji
- Finansowa trwałość projektu

5. Warsztaty - opracowanie analizy finansowej na przykładzie wybranych projektów

Czas trwania

24h

Prelegenci

Wykładowcy ART OF FINANCE byli prekursorami szkoleń z zakresu Funduszy UE w całej Polsce. Pierwsze szkolenia przeprowadzili jeszcze w 2004 roku, kiedy dostępne były jedynie fundusze przedakcesyjne. Do tego czasu szkolą kolejne grupy słuchaczy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala szkoleniowa

30-039 Kraków

Pomorska 10/4

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
990
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i przerwy obiadowe.
Zapisz się

Organizator

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
31-505 Kraków
Ariańska 8/10
woj. małopolskie
ART OF FINANCE - to firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się w zakresie finansów oraz zarządzania strategicznego. Misją firmy jest wpieranie rozwoju regionalnego poprzez przyczynianie się do długookresowego wzrostu wartości i znaczenia firm i...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgloszenie mailowe lub telefoniczne

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
31-505 Kraków Ariańska 8/10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!