Szkolenie

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC - kurs e-learningowy

O szkoleniu

Kurs ma na celu:
Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w
działach kadr zarówno firm prywatnych jak i instytucji państwowych. Jest również bardzo cennym
uzupełnieniem wiedzy dla osób już pracujących w
działach personalnych. Nabyta wiedza zawodowa i
opanowane umiejętności, pozwolą wykonywać prace
polegającej na:
* przeprowadzaniu rekrutacji pracowników na
konkretne stanowiska
* zarządzaniu zasobami ludzkimi
* prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, w tym
sporządzaniu listy płac
* naliczaniu i ustalaniu wysokości poszczególnych
składników wynagrodzeń
* ustalaniu wysokości potrąceń z wynagrodzeń
*obliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów
cywilnoprawnych
* planowaniu i rozliczaniu czasu pracy
* ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego
oraz ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych
* sporządzaniu deklaracji do Urzędu Skarbowego i
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
* przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji
związanej ze stosunkiem pracy.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest do:
* pracowników działów kadrowo–płacowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników, zamierzających pogłębić swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe
* kandydatów na stanowiska z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń
* osób zamierzających się przekwalifikować w kierunku kadr i płac
* wszystkich tych, których zainteresowania są bliskie dziedzinie kadrowo-płacowej

Program szkolenia

Program kursu:

CZĘŚĆ I. - KADRY

1. Wprowadzenie prawa pracy
* Istota i przedmiot prawa pracy
* Źródła prawa pracy
* Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, stosunek pracy
* Zasady prawa pracy

2. Polityka kadrowa
* Stan i struktura zatrudnienia
* Przyjmowanie i zwalnianie pracowników
* Zasady rekrutacji
* Zarządzanie zasobami ludzkimi
* Ocena okresowa pracowników

3. Dokumentacja pracownicza
* Wymogi prawne
* Teczka Akt Osobowych
* Ewidencja czasu pracy
* Dokumentacje i ewidencja BHP oraz spraw socjalnych
* Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

4. Zasady bhp
* Podstawy prawne w dziedzinie BHP
* Prawa i obowiązki pracownika
* Prawa i obowiązki pracodawcy
* Profilaktyczna opieka zdrowotna – badania lekarskie
* Szkolenia BHP
* Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
* Procedury bhp
* Pierwsza pomoc w miejscu pracy

5. Prawo pracy
* Nawiązywanie stosunku pracy
* Umowy
* Prawa i obowiązki pracownika
* Prawa i obowiązki pracodawcy
* Rozwiązywanie stosunku pracy
* Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
* Czas pracy
* Rozwiązywanie sporów
* Świadectwo pracy

6. Mobbing w pracy
* Czym jest i jak sobie z nim radzić?
* Mobbing a prawo
* Rodzaje mobbingu
* Ochrona prawna pracownika przed mobbingiem
* Konsekwencje prawne wobec mobbera

CZĘŚĆ II. - PŁACE

1. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia
* Pojęcie płacy i jej znaczenie
* Składniki wynagrodzenia,
* Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
* Zasady i warunki ich przyznawania
* System płac
* Dokumentacja wynagrodzeń
* Wynagrodzenia z tytułu umowy o prace
* Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
* Prawo do wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy
* Nieobowiązkowe świadczenia pieniężne

2. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
* Diety i inne należności za czas podróży służbowej
* Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
* Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
* Świadczenie urlopowe
* Inne świadczenia pozapłacowe

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych
* Rozliczenia z ZUS-em
* Rozliczenia z urzędem skarbowym
* Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4. Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe
* Deklaracje i terminy płatności podatku
* Sporządzanie deklaracji PIT
* Sporządzanie deklaracji ZUS

Czas trwania

135

Prelegenci

Cytat
Kurs e-learningowy

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 maja - 9 sierpnia 2016
Chłodna29

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 kwietnia - 4 lipca 2016
Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
przy zgłoszeniu do 2 maja 2016 r.: 790,00 zł brutto
790 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w kursie e-learningowym oraz liczne konsultacje online, kompleksowe materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,opiekę dydaktyczną lektora, udział w egzaminach sprawdzających poziom nabytej wiedzy,certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się
Cena 2
przy zgłoszeniu po 2 maja 2016 r.: 890,00 zł brutto
890 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w kursie e-learningowym oraz liczne konsultacje online, kompleksowe materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,opiekę dydaktyczną lektora, udział w egzaminach sprawdzających poziom nabytej wiedzy,certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!