Szkolenie

Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- Zapoznanie z najczęściej stosowanymi taktykami negocjacyjnymi oraz niekonwencjonalnymi sposobami negocjowania umów handlowych,

- Wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji umownych w różnych sytuacjach,

- Uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony przed próbami manipulacji w negocjacjach.

OPIS SZKOLENIA:

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy handlowca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia partnera i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.

Wszystkie ćwiczenia oparte są na konkretnych sytuacjach handlowych, a kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych. Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wszystkich 7 kontynentach, opowiadając jak przełamywać impas z kupcami z różnych kultur.

Korzyści, jakie można odnieść z tak praktycznej wiedzy i wymiany doświadczeń także pomiędzy uczestnikami są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
Kadra menedżerska i handlowcy, pracownicy działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkie osoby odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Program szkolenia

1.PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZĘCIE RÓŻNEGO TYPU NEGOCJACJI.

Jak ustalić propozycję wyjściową i scenariusz ustępstw?
Jak stworzyć koncepcję użycia rekwizytów?
Jak ustosunkować się do pierwszej propozycji partnera?
Jak rozpocząć negocjowanie przez telefon, korespondencyjne, a jak przy wspólnym stole?
Jak przyjąć ekipę negocjacyjną partnera i reagować na niekonwencjonalne przyjęcie przez partnera?
Jak rozpoznać obszar negocjacji partnera?

2. OBRONA PRZED PUŁAPKAMI NEGOCJACYJNYMI.

Jak nie ulegać presji czasu i jak czas wykorzystać?
Jak postępować z dokumentami i jak udostępniać a jak chronić informacje?
Jak rozpoznać pułapkę gościnności od gościnności?
Jak zachowywać się wobec pułapek stosowanych przez silniejszych kontrahentów czy monopolistów?
Jak nie dać się złapać w pułapkę manipulacji?

3. NAJSKUTECZNIEJSZE TAKTYKI NEGOCJACYJNE I ZASADY OBRONY PRZED NIMI.

Jak zastosować taktykę „rosyjskiego frontu” , a jak „nagrody w raju”?
Jak rozpoznać poszczególne taktyki?
Jak zwerbalizować konkretną taktykę i ustosunkować się do reakcji partnera?
Jak przeciwdziałać taktyce „zdechłej ryby” , a jak zareagować na taktykę „inspektora Columbo”?
Jak …? Ćwiczenia praktyczne na temat zastosowania kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych!
Jak …? Ćwiczenia praktyczne na temat obrony przed praktykami partnera!

4. STRATEGIA NEGOCJOWANIA RÓŻNYCH ELEMENTÓW UMOWY.

Jak prowadzić uzgodnienia roczne?
Jak negocjować zgodnie ze zwyczajami handlowymi?
Jak rozpoznać zamierzenia partnera?
Jak negocjować cenę, a jak warunki płatności i dostawy?

5. PSYCHOLOGIA I RETORYKA NEGOCJACJI.

Jak interpretować mowę ciała w negocjacjach?
Jak testować limity partnera i ustalić obszar porozumienia?
Jak przełamać impas?
Jak zastosować skuteczna perswazję?
Jak posłużyć się taktykami retorycznymi w negocjacjach?
Jak dokonać pozornych ustępstw, a jak poszukiwać wspólnych rozwiązań?

6. NEGOCJOWANIE Z KONTRAHENTAMI Z RÓŻNYCH FIRM I KRAJÓW.

Jak prowadzić rokowania i rozmowy z kupcami z różnych krajów?
Jak uwzględnić uwarunkowania kulturowe negocjacji z partnerem niemieckim, rosyjskim, chińskim, amerykańskim, arabskim, włoskim, skandynawskim, japońskim….
Jak negocjować z partnerem korporacyjnym?
Jak prowadzić negocjacje z dużymi sieciami?

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – INSCENIZACJA NEGOCJACJI.

Inscenizacja negocjacji przy wspólnym stole na przykładzie konkretnej umowy!
Symulacja zachowań w różnych sytuacjach kontraktowych (na przykładach)

--> Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
--> DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
--> NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem, na które trener udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym.
Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.

Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Katowice 21 - 22 marca 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 marca 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 - 10 marca 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 11.03.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!