Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-negocjacji-handlowych-74772-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. negocjacji handlowych


  ID szkolenia: 74772
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:
 

Zapoznanie z najczęściej stosowanymi taktykami negocjacyjnymi oraz niekonwencjonalnymi sposobami negocjowania umów handlowych,

Wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji umownych w różnych sytuacjach,

Uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony przed próbami manipulacji w negocjacjach.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów - symulacja różnych sytuacji kontraktowych i ćwiczenie zachowań negocjacyjnych w tych sytuacjach (zastosowanie taktyk, cyklu ewentualnych ustępstw i negocjowanie konkretnych zapisów umownych).

Szkolenie skierowane jest do:

kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Program szkolenia:

PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZĘCIE RÓŻNEGO TYPU NEGOCJACJI.

 • Jak ustalić propozycję wyjściową i scenariusz ustępstw?
 • Jak stworzyć koncepcję użycia rekwizytów?
 • Jak ustosunkować się do pierwszej propozycji partnera?
 • Jak rozpocząć negocjowanie przez telefon, korespondencyjne, a jak przy wspólnym stole?
 • Jak przyjąć ekipę negocjacyjną partnera i reagować na niekonwencjonalne przyjęcie przez partnera?
 • Jak rozpoznać obszar negocjacji partnera?

2. OBRONA PRZED PUŁAPKAMI NEGOCJACYJNYMI.

 • Jak nie ulegać presji czasu i jak czas wykorzystać?
 • Jak postępować z dokumentami i jak udostępniać a jak chronić informacje?
 • Jak rozpoznać pułapkę gościnności od gościnności?
 • Jak zachowywać się wobec pułapek stosowanych przez silniejszych kontrahentów czy monopolistów?
 • Jak nie dać się złapać w pułapkę manipulacji?

3. NAJSKUTECZNIEJSZE TAKTYKI NEGOCJACYJNE I ZASADY OBRONY PRZED NIMI.

 • Jak zastosować taktykę „rosyjskiego frontu” , a jak „nagrody w raju”?
 • Jak rozpoznać poszczególne taktyki?
 • Jak zwerbalizować konkretną taktykę i ustosunkować się do reakcji partnera?
 • Jak przeciwdziałać taktyce „zdechłej ryby” , a jak zareagować na taktykę „inspektora Columbo”?
 • Jak …? Ćwiczenia praktyczne na temat zastosowania kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych!
 • Jak …? Ćwiczenia praktyczne na temat obrony przed praktykami partnera!

4. STRATEGIA NEGOCJOWANIA RÓŻNYCH ELEMENTÓW UMOWY.

 • Jak prowadzić uzgodnienia roczne?
 • Jak negocjować zgodnie ze zwyczajami handlowymi?
 • Jak rozpoznać zamierzenia partnera?
 • Jak negocjować cenę, a jak warunki płatności i dostawy?

5. PSYCHOLOGIA I RETORYKA NEGOCJACJI.

 • Jak interpretować mowę ciała w negocjacjach?
 • Jak testować limity partnera i ustalić obszar porozumienia?
 • Jak przełamać impas?
 • Jak zastosować skuteczna perswazję?
 • Jak posłużyć się taktykami retorycznymi w negocjacjach?
 • Jak dokonać pozornych ustępstw, a jak poszukiwać wspólnych rozwiązań?

6. NEGOCJOWANIE Z KONTRAHENTAMI Z RÓŻNYCH FIRM I KRAJÓW.

 • Jak prowadzić rokowania i rozmowy z kupcami z różnych krajów?
 • Jak uwzględnić uwarunkowania kulturowe negocjacji z partnerem niemieckim, rosyjskim, chińskim, amerykańskim, arabskim, włoskim, skandynawskim, japońskim….
 • Jak negocjować z partnerem korporacyjnym?
 • Jak prowadzić negocjacje z dużymi sieciami?

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – INSCENIZACJA NEGOCJACJI.

 • Inscenizacja negocjacji przy wspólnym stole na przykładzie konkretnej umowy!
 • Symulacja zachowań w różnych sytuacjach kontraktowych (na przykładach)

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 960 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 1160 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Specjalista ds. negocjacji handlowych