Szkolenie: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadu-69753

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu


  ID szkolenia: 69753
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
Poznasz dobre praktyki organizacyjne w zakresie pracy Biura Zarządu
Poznasz zasady interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych
Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki
Dowiesz się jak sprawnie, zgodnie z przepisami prawa zarządzać dokumentacją
Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania
Otrzymasz wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Pracowników w biurach zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

DZIEŃ I - 24 stycznia 2018

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWYWANIE

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE
Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Rejestr dostępu do dokumentów
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki
Case study: umowy o zachowaniu poufności
Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów
REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI
Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
Case study: instrukcja kancelaryjna
Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
Case study: regulaminy organizacyjne
Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem
PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał
KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ
Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń
Case study: błędy w powiadomieniach
SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA
Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW
Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia
DZIEŃ II – 25 stycznia 2018

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, KRS

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI
Wyłanianie członków organów spółki
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji
Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?
Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo
KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI
Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje
AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS
Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
Case study: skutki uchybień
Case study: analiza odpisu KRS
16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 2070

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 08.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.01.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu