Szkolenie: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadu-70626

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu


  ID szkolenia: 70626
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 23-24.08.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

Szkolenie skierowane jest do:

* Pracowników w biurach zarządu
* Asystentów zarządu
* Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
* Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

DZIEŃ I - 23 sierpnia 2018

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWYWANIE

Ekspert: Romana Pietruk

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Rejestr dostępu do dokumentów
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki
Case study: umowy o zachowaniu poufności
Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów
REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
Case study: instrukcja kancelaryjna
Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
Case study: regulaminy organizacyjne
Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem
PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał
KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń
Case study: błędy w powiadomieniach
SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 24 sierpn maja 2018

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

Wyłanianie członków organów spółki
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji
Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?
Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo
KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje
AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS
Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
Case study: skutki uchybień
Case study: analiza odpisu KRS
16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk- Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

mec. Anna Adamczyk- Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - + 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Szkolenie, kurs: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu