Szkolenie: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadujak-stosowac-i-wdrazac-najlepsze-praktyki-organizacji-pracy-biura-zarzadu-oraz-prowadzenia-dokumentow-spolki-69490

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?


  ID szkolenia: 69490
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Hilton****
  ul. Grzybowska 63
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-27.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników w biurach zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

DZIEŃ I - 26 września 2017

09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie szkolenia

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWYWANIE

Ekspert: Romana Pietruk, Trener prawa, ekspert w zakresie prawa handlowego, bezpieczeństwa informacji, archiwizacji

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Rejestr dostępu do dokumentów
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki
Case study: umowy o zachowaniu poufności
Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
Case study: instrukcja kancelaryjna
Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
Case study: regulaminy organizacyjne
Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń
Case study: błędy w powiadomieniach

SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów

16.30 Zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ II – 27 września 2017

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, KRS

Ekspert: mec. Anna Adamczyk - ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na Warszawskiej GPW.

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

Wyłanianie członków organów spółki
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji
Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?
Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo

KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS
Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
Case study: skutki uchybień
Case study: analiza odpisu KRS

16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

mec. Anna Adamczyk
Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - zgłoszenie do 11.09.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 12.09.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat egzamin obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?