SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia Podatków

O szkoleniu

Przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu prawa podatkowego. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego,
pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków nałożonych na podmioty gospodarcze,
osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.

Program szkolenia

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

A. Podatek dochodowy - zasady ogólne.

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2. Przychody, źródła przychodów, nieodpłatne świadczenia.
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4. Koszty uzyskania przychodów - definicje, zasady rozliczania.
5. Zdarzenia szczególne - rozliczanie amortyzacji, leasingu, reklama reprezentacja.
6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, przychody w walutach obcych.
8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
9. Zaliczki a roczne rozliczenie podatku.

B. Zryczałtowane formy opodatkowania.

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Karta podatkowa.


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania:
- zakres opodatkowania,
- podatkowe grupy kapitałowe,
- rok podatkowego a rok kalendarzowy.

2. Podmioty powiązane:
- pojęcie podmiotów powiązanych,
- zasady określania powiązań,
- obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej - kryteria,
- metody szacowania cen.

3. Różnice kursowe:
- bilansowa metoda ustalania różnic kursowych,
- podatkowa metoda ustalania różnic kursowych.

4. Dochody (przychody) w zyskach osób prawnych (dywidend).

5. Przychody.

6. Koszty uzyskania przychodu:
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu,
- reklama a reprezentacja,
- świadczenia na rzecz pracowników i udziałowców.

7. Amortyzacja.

8. Opodatkowanie leasingu:
- podstawowe pojęcia,
- umowa leasingu:
* leasing "operacyjny",
* leasing finansowy.

9. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

10. Wyliczenie i pobór podatkowy.

11. Dywidendy - opodatkowanie dochodów.


PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.
2. Zakres opodatkowania.
3. Obowiązek podatkowy.
4. Miejsce świadczenia.
5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, eksport - import towarów.
7. Import a świadczenie usług.
8. Faktury - dokumentowanie obrotu, inne dokumenty.
9. Podatek naliczony - prawo do odliczenia i zwrotu.
10. Odliczenia i zwrot podatku.
11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
12. Procedury szczególne.
13. Vat a usługi budowlane.
14. Sankcje w podatku od towarów i usług.
15. Kasy fiskalne.


CŁO I INNE OPŁATY

1. Wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty:
- dozór celny nad wprowadzanymi towarami,
- przemieszczanie wprowadzonych towarów,
- przedstawienie towarów organom celnym,
- deklaracja skrócona,
- obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom,
- czasowe składowanie towarów.

2. Przeznaczenia celne:
- procedury celne,
- dopuszczenie do swobodnego obrotu,
- procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne,
- tranzyt zewnętrzny,
- skład celny,
- uszlachetnianie czynne,
- odprawa czasowa.

3. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe.

4. Dług celny.

5. Polskie organy celne i kontrolne.

6. Kontrola celna.

7. Sankcje karne.

Czas trwania

45 godzin

Prelegenci

Henryk Grychtoł
Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca Centrum Szkoleniowego FRR. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
1 790
Cena zawiera:
  • uczestnictwo, autorskie materiały dydaktyczne, książkę PODATKI - aktualny stan prawny, serwis kawowy, poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/224/specjalista-ds-podatkow-akademia-podatkow

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!