SPECJALISTA DS POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH - WARSZAWA

O szkoleniu

Centrum Szkoleniowe EDOOR organizuje szkolenia o tematyce unijnej, z zakresu pozyskiwania Funduszy i Dotacji Europejskich.


Temat szkolenia: Specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Termin szkolenia: od 23.02.2012 do 25.01.2012 - WARSZAWA

Cena szkolenia: 1341,46 zł + VAT
PROMOCJE:
-Dodatkowa zniżka 10% za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem*
-Dodatkowa zniżka 5% za zgłoszenie jednorazowo przynajmniej 2 osób*
-Dodatkowa zniżka 5% dla studentów*
* - Zniżki można łączyć


Szkolenia unijne organizowane pod patronatem:
1. Centrum Rozwoju Gospodarczego
2. Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych

Proponujemy profesjonalne warsztaty, prowadzone w unikalnej formie. Ciągła interakcja uczestników szkolenia z trenerem, w oparciu o udoskonalane z roku na rok, autorskie materiały szkoleniowe, a także niespotykane umiejętności dydaktyczne prowadzącego, zapewniają wyjątkową skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Nasze starania o jakość szkoleń owocują dotychczas stuprocentowym zadowoleniem uczestników.

- Gwarantujemy pracę w max 10-cio osobowych grupach.
- Zapewniamy odbycie prawdziwych warsztatów - my nie wyświetlamy przysłowiowych slajdów.
- Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy skutecznego pisania wniosku o dotacje.
- Absolwenci naszych szkoleń z powodzeniem prowadzą własne działalności, bądź skutecznie pozyskują środki unijne dla firm, w których pracują.
- Nasi patroni zobowiązują nas do ciągłego podnoszenia jakości szkoleń, dzięki czemu możemy się poszczycić jednymi z najlepiej ocenianych usług w kraju.


Celem szkolenia jest:

* Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich,
* Realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO danego województwa,
* Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych,
* Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać biznes plan, analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

* Nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,
* Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,
* Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne - "Czy mój pomysł ma szansę na dotację?",
* Nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych,
* Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku,
* Poznanie zagadnień praktycznego podejścia do "pisania projektów" oraz zasad oceny projektów.


Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl


ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail: szkolenia@edoor.edu.pl
tel. 507070979, fax. 297415708
http://www.edoor.edu.pl/

Centrum Szkoleniowe EDOOR jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.
Kto powinien wziąć udział?
Jest to szkolenie, które kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:


BLOK I. - FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA FIRM NA LATA 2007 - 2013

*Źródła informacji o funduszach europejskich,
*Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
*Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego,
*Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy,
*Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm na inwestycje m.in. w ramach programów: PO IG, PO IiŚ, RPO,
*Omówienie dokumentacji programowej.

BLOK II. - ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

*Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego w ramach RPO danego województwa
*Kwalifikowalność wydatków w projekcie,
*Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności kosztów w wybranych programach,
*Analiza planowanych źródeł finansowania,
*Opracowanie cyklu realizacji projektu,
*Przygotowanie budżetu projektu,
*Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie,
*Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy,
*Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
*Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność,
*Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

BLOK III. - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

*Praca nad przygotowaniem projektu – case study: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu,
*Praca nad przygotowaniem wniosku oraz biznes planu – case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanej inwestycji, cele projektu, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań,
*Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów,
*Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji,
*Omówienie wymaganych załączników do wniosku.

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

*Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji,
*Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
*Konstruowanie bilansu,
*Konstruowanie rachunku zysków i strat,
*Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow),
*Analiza wskaźnikowa projektu.

Czas trwania

3 dni - 30h

Prelegenci

Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Właściciel firmy doradczej Centrum Rozwoju Gospodarczego, jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania", osiągając wynik 87,5%).
Doświadczony praktyk z dziedziny sporządzania dokumentacji ze środków unijnych, autor ponad 150 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. biznes planów dla przedsięwzięć finansowanych z kredytów bankowych, projektów w ramach programów PHARE, SPO-WKP, ZPORR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM, RPO WiM, RPO WK-P, PO IiŚ, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.
W latach 2004 – 2010 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 100 mln PLN.
Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.
W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 900 osób w ciągu ostatnich 5 lat.
Redaktor naczelny Portalu Informacyjnego Dotacje Unijne, właściciel serwisu internetowego Dotacje Białystok.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 Warszawa

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 WARSZAWA

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

07-202 Wyszków

Stefana Okrzei 102 F

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
pl
1 650
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, 3 obiady, przerwy kawowe - bez limitu!
Zapisz się

Organizator

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków
Tadeusza Kościuszki 40
woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe EDOOR zajmuje się kompleksową organizacją konferencji, kursów i szkoleń związanych z dofinansowaniem unijnym. Dla całego zespołu naszych specjalistów, najważniejszym celem jest skuteczne i profesjonalne przygotowan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: joanna.wojcik@edoor.edu.pl lub faxem na nr: 29 741 57 08.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków Tadeusza Kościuszki 40
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!