Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-prawa-gospodarczego-kurs-e-learningowy-59878-id7

Informacje o szkoleniu

 • SPECJALISTA DS. PRAWA GOSPODARCZEGO – kurs e-learningowy


  ID szkolenia: 59878
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  E-learning
  E-learning
  00-015 E-learning
  Godziny zajęć (czas trwania):
  50 godzin
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel kursu:
Najważniejszym zadaniem kursu jest ukazanie specyfiki i różnorodności prawa gospodarczego oraz nakreślenie przekrojowego obrazu tej dyscypliny po to, by uczestnik kursu wiedział, gdzie poszukiwać przepisów regulujących interesujące go kwestie szczegółowe. Dużą uwagę kurs skupia na fundamentalnej - z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej - problematyce przedsiębiorcy i jego obowiązków. Zadaniem szczegółowej analizy tych przepisów jest zapoznanie uczestnika ze sposobem ich interpretacji, co będzie pomocne przy samodzielnej analizie nieomówionych w ramach kursu regulacji prawnych.

Praktykom związanym z gospodarkę e-kurs „Specjalista ds. prawa gospodarczego" przybliży najważniejsze instytucje prawne, z którymi mogą się zetknąć w czasie działalności biznesowej oraz problematykę prawa gospodarczego.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w kursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:
* zasadami działalności gospodarczej
* administracyjną reglamentacją działalności gospodarczej
* prawem ochrony konkurencji i konsumentów
* spółkami cywilnymi i osobowymi
* spółkami kapitałowymi

W kursie mogą uczestniczyć zarówno osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz uzyskać ceniony na rynku certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności oraz osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę sektorach związanych z problematyką objętą regulacją prawa gospodarczego.

Program szkolenia:

MODUŁ I: WPROWADZENIE DO PRAWA GOSPODARCZEGO - 5 godz.
- kształtowanie się prawa gospodarczego w Polsce
- podział prawa gospodarczego
- prawna regulacja prawa gospodarczego prywatnego
- osoby prawne
- źródła prawa gospodarczego
MODUŁ II: PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 10 godz.
- działalność gospodarcza – rozpoczęcie działalności
- swoboda działalności gospodarczej
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza
- działalność regulowana
- swoboda działalności gospodarczej
- przedsiębiorca
MODUŁ III: SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - 15 godz.
- spółki osobowe
- spółki kapitałowe
MODUŁ IV: UMOWY HANDLOWE - 15 godz.
- formy zawierania umów handlowych
- e-umowy
- ochrona danych osobowych
- sposoby zawierania umów
- przygotowanie umowy
- rodzaje umów
- prawa i obowiązki stron
- rękojmia za wady fizyczne
- wady prawne
- gwarancja
- reprezentacja stron w umowie
MODUŁ V: ZARZĄD W SPÓŁKACH Z O. O. - 5 godz.
- odpowiedzialność członka zarządu
- kontrola i nadzór

Informacje o prelegentach:

Specjaliści- praktycy z w/w zakresu tematycznego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 2 maja 2016 r. wynosi: 390,00 zł brutto
 • 490 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 2 maja 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: SPECJALISTA DS. PRAWA GOSPODARCZEGO – kurs e-learningowy